Doradztwo

Naszym kapitałem jest wiedza i przekazujemy ją w postaci szkoleń lub wykonujemy pracę za Ciebie.

ValueTank jest dostawcą usług doradczych i rozwiązań informatycznych wspierających najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Zapewniamy unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia oraz znakomitą znajomość realiów polskiego rynku. Usługi doradcze dzielimy na trzy podstawowe obszary: zarządzanie informacją, zarządzanie projektami i zarządzanie procesami.

Zarządzanie informacją


W dzisiejszym świecie informacja jest jednym z najważniejszych aktywów każdej organizacji. Właściwe zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz zdolność skutecznego wykorzystania ich w biznesie, to podstawa działania na współczesnych rynkach. Aby to zapewnić, konieczne są zarówno regulacje i standardy działania, jak i dobrze zdefiniowane procesy, wsparte przez dobrze dopasowane role oraz narzędzia.

Posiadamy duże, praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania architekturą i jakością danych (Data Governance), zarządzania danymi referencyjnymi (Master Data Management), oraz budowy systemów raportowych i analitycznych (Business Intelligence).

Zarządzanie projektami


Działanie każdego współczesnego przedsiębiorstwa i instytucji publicznej bazuje na dużej liczbie prowadzonych jednocześnie przedsięwzięć. Oddziałują one na siebie w wielu obszarach, takich jak wspólne cele, zasoby oraz finanse. Zapewnienie zgodności całego portfela projektów ze strategią organizacji, planowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów, oraz bieżąca koordynacja i rozwiązywanie konfliktów stają się coraz trudniejsze, wraz ze wzrostem skali i złożoności działań.

Posiadamy głęboką wiedzę metodyczną oraz doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania programami oraz portfelami projektów (Project Portfolio Management).

Zarządzanie procesami


W dzisiejszym świecie informacja jest jednym z najważniejszych aktywów każdej organizacji. Właściwe zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz zdolność skutecznego wykorzystania ich w biznesie, to podstawa działania na współczesnych rynkach. Aby to zapewnić, konieczne są zarówno regulacje i standardy działania, jak i dobrze zdefiniowane procesy, wsparte przez dobrze dopasowane role oraz narzędzia.

Współczesne koncepcje zarządzania, postrzegają przedsiębiorstwo przez pryzmat realizowanych przez nie procesów, od których zależy jego sukces. Zarządzanie procesami polega na maksymalnym wykorzystaniu elementów dających wartość dodaną i zminimalizowaniu udziału elementów nieefektywnych. Kultura procesowa zorientowana jest na spełnienie potrzeb klienta wewnętrznego i zewnętrznego, komunikację, oraz współodpowiedzialność za wykonywane zadania.

Posiadamy bogate kompetencje w zakresie zarządzania procesami (Business Process Management), obejmujące nie tylko projektowanie, wdrażanie i realizację procesów biznesowych, ale również ciągłą interakcję, kontrolę i optymalizację ich działania.

Chcesz lepiej zarządzać swoim biznesem?
Skontaktuj się z nami.

Napisz do nas →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć