Doradztwo

Naszym kapitałem jest wiedza, którą dzielimy się z ludźmi szukającymi rozwiązań na miarę XXI wieku.

ValueTank jest dostawcą usług doradczych i rozwiązań informatycznych wspierających najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Zapewniamy unikalne połączenie wiedzy i doświadczenia oraz znakomitą znajomość realiów polskiego rynku. Usługi doradcze dzielimy na trzy podstawowe obszary: zarządzanie informacją, zarządzanie projektami i zarządzanie procesami.

Data Governance


Świadome wykorzystanie danych i budowana na tym fundamencie wiedza, to szansa, że uda się sprostać wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (spóźnione decyzyjne, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, kłopoty z KNF etc.), ale też i poważne wyzwanie dla firmy, która decyduje się wejść na ścieżkę świadomego wykorzystania swoich danych w codziennej praktyce zarządzania.

Taką transformację wspiera Data Governance – dobra praktyka zarządzania, dzięki której dane przestają być wyłącznie kosztem, a cała organizacja ma szansę na ich zrozumienie, uświadomienie sobie ich znaczenia i rozpoczęcie na tej podstawie budowania nowej wartości firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Business Unit Manager – Piotr Nowak
kom. 504 144 812 lub pnowak@valuetank.com

Zarządzanie projektami


Działanie każdego współczesnego przedsiębiorstwa i instytucji publicznej bazuje na dużej liczbie prowadzonych jednocześnie przedsięwzięć. Oddziałują one na siebie w wielu obszarach, takich jak wspólne cele, zasoby oraz finanse. Zapewnienie zgodności całego portfela projektów ze strategią organizacji, planowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów, oraz bieżąca koordynacja i rozwiązywanie konfliktów stają się coraz trudniejsze, wraz ze wzrostem skali i złożoności działań.

Posiadamy głęboką wiedzę metodyczną oraz doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania programami oraz portfelami projektów (Project Portfolio Management).

Zapraszamy do kontaktu

Pełnomocnik Zarządu – Maciej Scherer
mscherer@valuetank.com

Zarządzanie procesami


W dzisiejszym świecie informacja jest jednym z najważniejszych aktywów każdej organizacji. Właściwe zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz zdolność skutecznego wykorzystania ich w biznesie, to podstawa działania na współczesnych rynkach. Aby to zapewnić, konieczne są zarówno regulacje i standardy działania, jak i dobrze zdefiniowane procesy, wsparte przez dobrze dopasowane role oraz narzędzia.

Współczesne koncepcje zarządzania, postrzegają przedsiębiorstwo przez pryzmat realizowanych przez nie procesów, od których zależy jego sukces. Zarządzanie procesami polega na maksymalnym wykorzystaniu elementów dających wartość dodaną i zminimalizowaniu udziału elementów nieefektywnych. Kultura procesowa zorientowana jest na spełnienie potrzeb klienta wewnętrznego i zewnętrznego, komunikację, oraz współodpowiedzialność za wykonywane zadania.

Posiadamy bogate kompetencje w zakresie zarządzania procesami (Business Process Management), obejmujące nie tylko projektowanie, wdrażanie i realizację procesów biznesowych, ale również ciągłą interakcję, kontrolę i optymalizację ich działania.

Zapraszamy do kontaktu

Prezes Zarządu – Stanisław Wurm
swurm@valuetank.com

Chcesz lepiej zarządzać swoim biznesem?
Skontaktuj się z nami.

Napisz do nas →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć