About us

We help our Clients in optimizing their income

“ValueTank was created to provide consulting services and IT solutions supporting the most important areas of enterprise management”

– Stanisław Wurm, President of the Management Board

The company


We offer a unique mixture of knowledge, know-how and experience, combined with the perfect knowledge of Polish market reality. Our goal is to act in such a way so to ensure that ValueTank is deemed the best, trustworthy and reliable company, appreciated by the Clients for the level of all services we provide. Our comprehensive offer is oriented at both commercial companies and the public sector.

Zarządzanie informacją w Value Tank

We solve problems

We provide pragmatic solutions to business problems, basing on modern technologies and best management solutions.

Zarządzanie projektami w Value Tank

We build relations

Through our services provided basing on the principles of highest quality, transparency and honesty in our operations, we create especially sustainable relations with our Clients.

Zarządzanie procesami w Value Tank

We create change

We become involved in projects because we believe that with our help a positive change may occur within the company and in the life of our Client.

History


BEGINNINGS OF BUSINESSVISION

BusinessVision is created, focusing on comprehensive implementation of projects within the area of Business Intelligence and Corporate Performance Management.

Początki StrictWise
 
 
 
 
Początki StrictWise

Beginnings of StrictWise

StrictWise is founded, quickly becoming one of the main providers of consulting services in Poland as regards methods and instruments for managing projects, programmes and project portfolios, as well as implementation of complex business undertakings.

Creating FleXiML

Flexi is created – a platform being a unique solution supporting quick development of applications, proven over the years and applied during implementations and deployment by numerous clients in various markets.

Tworzymy FleXiML

NEW PARTNER

BusinessVision becomes a partner of the American company Visual Analytics and carries out first such unique deployment in Poland regarding tools for visual data analysis as regards AML for the General Inspector of Financial Information.

Partnership with Microsoft

The company becomes the certified Microsoft partner by obtaining Silver Project and Portfolio Management competence.

Partnerstwo Microsoft
Otwieramy dział szkoleń

Training department

The company StrictWise creates a training department specializing in providing knowledge and know-how in the form of manager workshops and dedicated training programmes

 
 
Wieloletnia umowa z PKP PLK

Multiannual contract with PKP PLK

BusinessVision signs a multiannual contract with the PKP Group for designing and deployment of a set of applications created on the basis of Flexi technology.

AFFILIATION AT THE PMI®

StrictWise has been reviewed and approved as a provider of project management training by the Project
Management Institute (PMI®)

Akredytacja i punkty PDU
Wdrożenie EPM w PKO BP

EPM implementation at PKO BP

Deployment of Microsoft EPM at PKO BP – first such deployment and implementation in Europe. Conclusions coming from that implementation have become an inspiration for publishing appropriate improvements under Service Pack 1 for PPS and PS.

Beginnings of ValueTank

As a result of the merger of two companies – BusinessVision and StrictWise – ValueTank is created, integrating teams and experience of both companies and at the same time creating new and unique value at the Polish market.

Value Tank Logo
Wdrożenie IBM Websphere

Implementation of IBM Websphere

Completion of the first deployment of IBM Websphere Product Information Management solution at a distribution and logistics company TIM SA.

 
 
Wdrożenie IBM Cognos

Implementation of IBM Cognos

The beginning of the implementation of the new planning and budgeting system in a pharmaceutical company – Takeda, based on the IBM Cognos TM1, currently used in 18 countries all over the world

Implementation at the mBank

Innovative deployment of the comprehensive Data Governance programme in mBank and in Social Insurance Institution.

Wdrożenie w mBankWdrożenie w mBank
 
 
 
 
Wdrożenie IBM CognosWdrożenie IBM Cognos

Further implementations

Development of project management methodology and creation of Business Intelligence Competence Center in the Social Insurance Institution, as well as deployment of Data Governance programme in Orange Polska.

Sciforma Accreditation

ValueTank becomes an authorized distributor of the Sciforma solution, setting new standards for the Project Portfolio Management class instruments.

Akredytacja Sciforma
 
 
Początki BusinessVision

2004

Początki BusinessVision

Powstaje spółka BusinessVision i przez cały okres funkcjonowania koncentrowała się na realizacji projektów w obszarze Business Intelligence oraz Corporate Performance Management.

Początki StrictWise

2005

Początki StrictWise

Powstaje spółka StrictWise stając się szybko jednym z głównych polskich dostawców usług konsultingowych. Zakres działania firmy obejmował doradztwo przy realizacji złożonych przedsięwzięć biznesowych, jak również wdrażanie metod i narzędzi zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów.

Tworzymy FleXiML

2006

Tworzymy FleXiML

Powstaje FleXiML – unikalne rozwiązanie, wspierające szybką budowę aplikacji (RAD – Rapid Application Development).

Otwieramy dział szkoleń

2008

Otwieramy dział szkoleń

W spółce StrictWise powstaje dział szkoleń specjalizujący się w realizacji szkoleń, warsztatów menedżerskich i dedykowanych programów szkoleniowych.

Partnerstwo Microsoft

2008

Partnerstwo Microsoft

Firma staje się certyfikowanym partnerem firmy Microsoft poprzez uzyskanie kompetencji Silver Project and Portfolio Management.

Wieloletnia umowa z PKP PLK

2008

Wieloletnia umowa z PKP PLK

Podpisanie wieloletniej umowy z PKP PLK na zaprojektowanie i wdrożenie zestawu aplikacji, zbudowanych w oparciu o technologię FleXiML.

Akredytacja i punkty PDU

2010

AFILIACJA PRZY PMI®

Firma otrzymuje status PMI® Registered Education Provider. Jest to gwarancja wysokiej jakości świadczonych usług i pozwala uczestnikom szkoleń uzyskiwać punkty rozwoju osobistego (PDU – Professional Development Units).

Wdrożenie EPM w PKO BP

2010

Wdrożenie EPM w PKO BP

Pierwsze kompleksowe wdrożeniem EPM w Europie. Część błędów środowiska EPM, które zostały odkryte w czasie tego wdrożenia, zostało rozwiązanych przez konsultantów StrictWise, co miało swój wynik w opublikowaniu odpowiednich poprawek w Service Pack 1 do PPS i PS.

Value Tank Logo

2011

Początki ValueTank

Powstaje spółka ValueTank – w wyniku połączenia spółek BusinessVision oraz StrictWise, integrując zespoły i doświadczenia obu tych firm, tworząc jednocześnie nową, unikalną wartość na polskim rynku.

Wdrożenie IBM Cognos

2013

Wdrożenie IBM Cognos

Podpisanie umowy na wdrożenie systemu budżetowania w oparciu o IBM Cognos TM1 z Firmą Takeda. Rozwiązanie używane w 18 krajach na całym świecie m.in. w Europie, Kanadzie, Brazyli itd.).

Akredytacja Sciforma

2016

Akredytacja Sciforma

ValueTank jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązania klasy Project Portfolio Management SCIFORMA.

 

Our team


Stanisław Wurm
President of the Management Board

Stanisław has enormous experience in strategic and operational management in consulting companies. By ValueTank he is responsible for all sales and directly supervises the finances of the company. He is also directly involved in consulting projects for largest Clients, mainly within the field of corporate management of project portfolio. Privately – true motorcycle tourism enthusiast.
E-mail: swurm@valuetank.com

Tomasz Mierzwa
Vice-President of the Management Board

From the very beginning of his professional career he has been passionate about the use of modern IT technologies in business. He specializes in comprehensive data management (Data Governance), and providing information supporting management (Business Intelligence). In ValueTank he is responsible for marketing and sales support. Privately – airplane pilot and paraglider.
E-mail: tmierzwa@valuetank.com

Wojciech Denejko
Vice-President of the Management Board

Vice-President of the Management Board of ValueTank Very experienced consultant and project manager specializing in management and business analysis. He gained experience by implementing most difficult deployments in many sectors of Polish and European markets. In ValueTank he is responsible for the implementation of contracts and administration. Privately – experienced diver and amateur of underwater realm.
E-mail: wdenejko@valuetank.com

Maciej Scherer
Plenipotentiary of the Management Board

Specializes in practical applications of methodologies and project and portfolio management tools. He implemented a variety of consulting and deployment projects for various Clients in Poland and in Europe. In ValueTank he is responsible for PPM (Project and Portfolio Management) as well as for the contacts with software providers.
E-mail: mscherer@valuetank.com

customers


We have helped many of the most renowned companies from various sectors of the economy. Contact us to join this group.

Check out our business solutions

business solutions →

ValueTank the best training

See our training →

We build systems for the best

See our IT solutions→

Logo PMI ® R.E.P. is a registered mark of the Project Management Institute, Inc; 2013.