FleXi

Tworzenie aplikacji przy użyciu FleXiML to ponad 50% oszczędność czasu!

FleXiML to technologia, która umożliwia budowę szeroko rozumianych „inteligentnych rejestrów elektronicznych” od stosunkowo prostych aplikacji na potrzeby pojedynczego działu, do zaawansowanych rozwiązań mających zastosowanie w skali całego przedsiębiorstwa.

Przykłady:

Rejestr wniosków urlopowych
Rejestr Praw Kierowania
Rejestr przedmiotów

System Zarządzania Audytami
System Ocen Pracowniczych
System Obsługi Skarg i Wniosków

Rejestr Infrastruktury Kolejowej
System naliczania premii

 

Przykłady:

Rejestr wniosków urlopowych
Rejestr Praw Kierowania
Rejestr przedmiotów

System Zarządzania Audytami
System Ocen Pracowniczych
System Obsługi Skarg i Wniosków

Rejestr Infrastruktury Kolejowej
System naliczania premii

Poprzez „inteligentny rejestr elektroniczny” rozumiemy:

 • Ergonomiczny proces wprowadzania danych do systemu.
 • Zarządzanie jakością i spójnością wprowadzanych danych poprzez zastosowanie: podpowiadania, auto-uzupełniania, słownikowania, reguł biznesowych.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi / realizacją workflow (BPMN).
 • Tworzenie raportów operacyjnych i analitycznych.
 • Zarządzanie kontrolą dostępu.
 • Zarządzanie powiadomieniami.
 • Zarządzanie wersjami danych.
 • Integrację z innymi systemami zewnętrznymi (np. SAP)
 • Flexi Umowy
 • Moje Zadania
 • Dodaj nową umowę

Poproś o demo systemu i zacznij wykorzystywać pełny potencjał swojej firmy już teraz!

Napisz do nas →

Kim są nasi klienci?