Analiza / Procesy biznesowe

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence) Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć