Profesjonalny Analityk – rozwój umiejętności miękkich

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

Cel szkolenia:


Szkolenie daje solidne narzędzia do pracy z Klientem zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym. Poruszone zostaną kwestie związane z komunikacją, wywieraniem wpływu, prowadzeniem negocjacji które są częstym udziałem osób pełniących role analityka w organizacji. Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie umiejętności pracy z różnymi typami odbiorców, przekonywania innych do swoich idei oraz profesjonalnego słuchania które jest jedną z podstawowych umiejętności analityka.

Adresaci szkolenia:


Analitycy biznesowi, osoby które pretendują do stanowiska analityka.

Zakres szkolenia:


MODUŁ I – Najważniejsze zasady i reguły profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego/wewnętrznego czyli jak należy działać na poziomie komunikacji.

 • Profesjonalny analityk/konsultant. Umiejętności niezbędne do zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów wewnętrznych/współrozmówców,  niezależnie od uwarunkowań organizacyjnych i hierarchii organizacyjnej.
 • Rola przekonań w pracy analityka/konsultanta. Cel mojej pracy i mój stosunek do niej – jak to rzutuje na moje działanie.

MODUŁ II: Najważniejsze zasady i reguły profesjonalnej komunikacji. Style komunikowania się.

 • STYLE ZACHOWAŃ metodą EXTENDED DISC. – analiza własnego stylu komunikowania się – analiza swojego stylu wobec pozostałych członków zespołu. Identyfikacja mapy zespołowej.
 • Identyfikacja innych osób w naszym otoczeniu

MODUŁ III: Budowanie komunikacji. Prowadzenie dyskusji czyli aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie. Bariery w komunikacji.

 1. Informacja jednostronna i dwustronna. Znaczenie informacji zwrotnej.
 • Skutki braku informacji zwrotnej
 • Waga i znaczenie informacji zwrotnej dla sprawnej i skutecznej komunikacji
 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja niewerbalna elementy składające się na komunikację niewerbalną.
 • Komunikacja werbalna jak skutecznie porozumiewać się. Co robić by być zrozumiałym.
 1. Zasada Słuchaj Pytaj Mów
 • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem. Dlaczego mamy rozbieżne priorytety i nie słuchamy się wzajemnie? Uświadomienie znaczenia aktywnego słuchania i sposobów jego wyrażenia.
 • Sztuka zadawania pytań.
 • Parafraza– istota i rola parafrazy w pracy konsultanta/analityka. Dyskusja na temat korzyści wynikających z umiejętnego parafrazowania.
 1. Bariery komunikacyjne
 • Co nam utrudnia sprawną i skuteczną komunikację wewnętrzną.
 • Odnalezienie antidotum na barierę.
 • Wskazanie sposobów omijania lub eliminowania barier.
 • Jak komunikować się by zapewnić skuteczność, czyli osiągnąć cele firmy i poszczególnych działów

MODUŁ IV: Trudne sytuacje podczas rozmów/spotkań.

 1. Jak „zrobić” sobie trudnego współrozmówcę – katalog zakazanych zwrotów i zachowań.
 2. Gdy już mam trudnego rozmówcę to co wówczas?
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Co podwyższa, a co obniża nasze emocje
 • Kroki reagowania na zażalenia; Mózg Dinozaura.
 • Typy ludzkich zachowań i reakcje na obiekcje w zależności od postawy i zachowania drugiej strony. in. przełamywanie niechęci użytkowników do współpracy, reakcja na zmiany wymagań użytkowników
 • Złość, skarga, niezadowolenie – okazją do budowania relacji.
 • Sytuacje konfliktowe – zapobieganie; radzenie sobie z konfliktem

MODUŁ V: Asertywne reagowanie na zachowanie współrozmówcy i wywieranie wpływu z poziomu wiedzy.

 • Asertywne reagowanie na informacje zwrotne, w tym wyrazy niezadowolenia, krytyki
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Asertywne wyrażanie negatywnych emocji
 • Konfrontacja przekonań – celem jest zachowanie własnego zdania przy utrzymaniu konstruktywnej formy dialogu
 • Reguły wywierania wpływu społecznego – 9 zasad
 • Wykorzystanie reguł w pracy analityka – analiza top 10 – klasyfikacja 10 charakterystycznych zachowań współrozmówców i wypracowanie narzędzi służących do radzenia sobie z różnymi typami w pracy zawodowej.

MODUŁ VI: Reguły Perswazji i wywieranie wpływu w negocjacjach.

 1. Erystyka – perswazja – manipulacja, podstawowe różnice, przydatność w negocjacjach.
 2. Prawa perswazji, reguły wywierania wpływu.
 3. Język perswazyjny i presupozycje.
 4. Zastosowanie wybranych technik perswazyjnych w negocjacjach – ćwiczenie.

MODUŁ VII: Elementy psychologii komunikacji w negocjacjach.

 1. Systemy reprezentacji.

– Autoanaliza własnego systemu wiodącego.

– Ćwiczenie w rozpoznawaniu systemów reprezentacji drugiej strony.

 1. Style zachowań klientów i umiejętne dostosowanie się do typu.
 2. Typologia i narzędzia
 3. Jak zyskiwać przewagę psychologiczna podczas procesu negocjacji
 4. Reguły wywierania wpływu i budowania odpowiednich przekonań po stronie klienta

MODUŁ VIII – Praca w obszarze własnych doświadczeń.

 1. Opracowanie case study
 2. Nagrania, omówienie
 3. Wnioski – wypracowanie narzędzi i uwspólnienie przekonań

Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Zarządzanie wymaganiami w projektach IT


Zobacz →

Modelowanie procesów biznesowych wg. BPMN


Zobacz →
 
 

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć