Communication Skills

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagajacych

Cel szkolenia:


Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”.
Brian Tracy

SZKOLENIE PROWADZI – Helmut V. Gläser

Adresaci szkolenia:


Wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem umiejętności komunikowania się.

Zakres szkolenia:


1. Komunikowanie się a manipulacja
a. Zasady wpływania na innych
b. Postawa i mowa ciała
c. Manipulowanie
d. Rola postawy

2. Wpływanie na innych
a. Watzlawik:Aksjomaty komunikowania się
b. Rola emocji
c. Schulz von Thun: „Teorem czterech uszu”
d. Nieświadome vs. profesjonalne komunikowanie się
e. Manipulacja i „Socjotechniki”

3. Komunikowanie się prywatnie i w firmie
a. O co chodzi w „Social Engineering”?
b. Narzędzia komunikowania się
c. Strategie komunikowania się
d. Rodzaje strategii
e. Ćwiczenie : Strategie komunikowania się w firmie

4. Zaspokajanie potrzeb vs sytuacje konfliktowe
a. Hierarchia potrzeb a konflikty
b. LMO
c. „Poduszka sympatii”

5. Rozmowy formalne i nieformalne
• Rodzaje rozmów prywatnych
• Rodzaje rozmów biznesowych
o Wewnątrz firmy
o Na zewnątrz firmy

6. Narzędzia prowadzenia rozmów
a. Rodzaje pytań
b. Przedstawanie pomysłów
c. Błędy kardynalne przy stawianiu pytań
d. Najważniejsze techniki profesjonalnego słuchania
e. Ćwiczenie profesjonalne słuchanie
f. Aktywne słuchanie
g. Ćwiczenie „Jezuitów”
h. Parafraza
i. „odzwierciedlanie” wg GORDONA
j. Ćwiczenie „Relacja o urlopie”

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Zapytaj o to szkolenie →

Punkty PDU- 14 pkt.

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 6-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

Communication Skills


Szkolenie afiliowane przez PMI®.

PMI®, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.

Klienci, wybrali również:

Kreatywność i twórcze myślenie


Zobacz →

Organizacja czasu pracy


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć