Zarządzanie projektami

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Zarządzanie projektami

PMBOK

Agile

Prince2 Agile

Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące standardy

Rozwój umiejętności osobistych Project Managerów/zespołów projektowych

Negocjacje/Negotiation Skills

Rozwiązywanie konfliktów/Conflict solving

Prezentacje Publiczne/Presentation Skills

ValueTank Sp z o.o. posiada status PMI® Registered Education Provider. Jest to gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług i pozwala uczestnikom szkoleń uzyskiwać punkty rozwoju osobistego (PDU – Professional Development Units). Punkty te są niezbędnym elementem w procesie recertyfikacji Project Management Professional®.
 
PMI, PMBOK, PMP, CAPM are a registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami aby do nich dołączyć