Ogarnąć chaos czyli zarządzanie projektem w praktyce

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

Cel i adresaci szkolenia:


Pomysł na to szkolenie zrodził się z potrzeby rozwiązywania praktycznych problemów, z którymi borykają się menadżerowie różnych szczebli w codziennej pracy, a które nie mieszczą się w ramach szkoleń popularnych ścieżek certyfikacyjnych PMI, ITIL, CMMI, ISO, ISTQB, itd., itp. Jest to de facto ich specyficzna kompilacja, która skupia się na sednie sprawy.
Szkoleniu temu, dzięki swojej formule, zdecydowanie bliżej jest do warsztatów połączonych z praktycznym doradztwem i rozwiązywaniem wspólnie problemów, niż teorii z elementami praktyki. Metoda ta została wybrana nieprzypadkowo, gdyż tylko doświadczanie i rozwiązywanie problemów zapewnia prawdziwie efektywny sposób przyswajania wiedzy.

Formuła szkolenia:


Czego zdecydowanie nie będziemy robić na tym szkoleniu to:

 • przygotowywać się do egzaminów, certyfikatów
 • słyszeć słów „manifest”, „filozofia”, „podejście”, itp.
 • uczyć się narzędzi IT do zarządzania projektem, portfolio, itd., itp.
 • zakładać, że jesteśmy informatykami/programistami (chyba że będzie grupa z tego obszaru)
 • ani przez chwilę się nudzić

Zasada szklenia jest prosta, maksymalizujemy wartość czasu kursantów, poprzez skupienie się tylko na konkretach i realnych problemach, teoria jest niejako dodatkiem a nie celem samym w sobie.
Jeżeli na przykład kursanci uznają, że interesuje ich bardziej zarządzenie ryzykiem, to szkolenie będzie odzwierciedlać bardziej tą potrzebę. Jeżeli uznają, iż istotniejsza jest komunikacja, lub bycie lepszym liderem, to będziemy ćwiczyć więcej te umiejętności. Dlatego też już na początku szkolenia określamy co Was najbardziej „boli”, być może nawet uda się wybrać konkretny przypadek, który przedstawi kursant, tak aby pracować nad czymś bardzo realnym i rozwiązać wspólnie przynajmniej jeden konkretny problem.

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:


Pomimo, iż szkolenie zawsze będzie mocno dostosowane do kursantów, to jednocześnie zapewniamy pokrycie następujących umiejętności:

 • wiedzieć i usystematyzować, co do nas mówią Ci, co się podobno na tym znają (czyli rozumieć język stosowany w zarządzaniu projektami, a także rozróżniać projekty, programy oraz portfele projektów),
 • wiedzieć, gdzie zaczyna się i kończy praca projektowa a gdzie już jesteśmy w innej przestrzeni,
 • doświadczyć roli menadżera (ludzi a nie problemów),
 • zrozumieć potęgę prawidłowej komunikacji i tzw. umiejętności miękkich,
 • nauczyć się krytycznego spojrzenia na różne techniki zarządzania projektem (z każdej wziąć to co ma do zaoferowania najlepszego),
 • usystematyzować to, co kursanci już nieświadomie praktykują i rozwinąć tak, aby wykonywać to świadomie i optymalniej,
 • nauczyć się planować i wiedzieć co robić, gdy nie idzie zgodnie z planem (znać i umieć stosować podstawowe zasady i metody planowania takie jak zakres, harmonogram i zasoby, a także zasady realizacji, monitorowania oraz zakańczania prac),
 • nauczyć się podstaw motywacji i oceny pracowników (szczególnie podwładnych),
 • zrozumieć siłę wpływu kluczowych interesariuszy i jak mogą wpłynąć na nasze zadania, i nauczyć się wpływać na nich,
 • dowiedzieć się o możliwych ryzykach projektu i co z nimi robić (techniki analizy ryzyka w projekcie, planować adekwatne odpowiedzi na ryzyka projektowe),
 • nauczyć się podsumowywać i również świętować sukcesy,
 • nauczyć się dzielić zadaniami bez zbędnej frustracji (zarządzenie tzw. zasobami),
 • dowiedzieć się jak można zorganizować optymalny schemat współpracy z klientem,
 • rozumieć założenia AGILE vs, WATERFALL vs. inne modne i niemodne podejścia,
 • uzmysłowić sobie co to znaczy być prawdziwym menadżerem versus administratorem,

Szkolenie ma na celu pomóc kursantom szybko przejść na wyższy poziom dojrzałości menadżerskiej, lub zdać sobie sprawę, że już tam doszli i czas skupić się na czymś innym.Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-10 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Kontrola realizacji projektu


Zobacz →

Szacowanie projektów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć