Zaawansowane techniki zarządzania projektami

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagajacych

Cel i adresaci szkolenia:


Celem szkolenia jest uzupełnienie i usystematyzowanie umiejętności doświadczonych kierowników projektów o praktyki krytyczne dla powodzenia projektu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


Metodyki zarządzania projektami oraz zestawienia dobrych praktyk zarządzania projektami zawierają większość z tematów zakreślonych w agendzie niniejszego kursu. Jednak ich stosowanie wymaga zdolności do optymalizacji własnej pracy – wykonywania kilku wątków pracy na raz, wyboru zagadnienia najważniejszego spośród tych ważnych na dany moment czy zdolności do wykonania pracy w bardzo krótkim czasie. W tzw. tle konieczne jest stałe, konsekwentne przestrzeganie pewnych „twardych„ reguł, bez których projekt w krótkim czasie degraduje się do „jakoś-to-będzie”.
Intencją tego kursu jest rozwinięcie i przećwiczenie zagadnień ważnych, które są zazwyczaj rozproszone po różnych rozdziałach podręczników i które zazwyczaj sprawiają sporo problemów praktykom.

Adresaci szkolenia:


Kurs przeznaczony jest dla osób doświadczonych tj. pełniących role kierowników projektów, liderów zespołów projektowych lub zainteresowanych rozszerzaniem już istniejącej własnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Zakres szkolenia:


  1. Business Case projektu
  2. Elementy strategicznej koordynacji projektu
  3. Procedury w organizacji i ich strażnicy
  4. Streszczenie ewolucji projektu. Standardowe elementy układanki.
  5. Zarządzanie zakresem
  6. Przegląd wybranych technik i metod zawsze przydatnych
  7. Budżet projektu i budżet przedsięwzięcia
  8. Ludzie w projekcie
  9. Wykonawca zewnętrzny
  10. Tylko dla orłów – samowolka; samozatweirdzające się decyzje, ziemia niczyja czyli w poszukiwaniu nieistniejącego decydenta, i inne…

Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Kryzys w projekcie – ocena i naprawa


Zobacz →

Zarządzanie portfelem projektów


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć