Przejdź do treści

CDO.tools

System wspierający wdrożenie i utrzymanie Data Governance.

Meta Data Management i Data Quality Management. CDO.tools formalizuje i standaryzuje proces tworzenia mapy powiązań pomiędzy różnymi wymiarami organizacji, wspierając świadome, bazujące na rzetelnej wiedzy zarządzanie.

Modelowanie organizacji

Szybki dostęp do informacji nie jest możliwy bez mapy wspierającej nawigację w skomplikowanym świecie powiązań organizacji, procesów, systemów, raportów, modeli logicznych i fizycznych, … CDO.tools wspiera stworzenie takiej mapy oferując swobodę konfigurowania obiektów, atrybutów, taksonomii i ich wzajemnych powiązań.

Słownik pojęć biznesowych

Lokalne dialekty silosów biznesowych i niespójność używanych definicji skutecznie utrudniają współpracę. Rozwiązaniem jest dostępny dla każdego słownik. Zwłaszcza, jeśli będzie powiązany z pozostałymi wymiarami organizacji, w tym z koncepcyjnym i logicznym modelem danych.

Zarządzanie jakością danych(DQM)

Moduł pozwala na definiowanie scenariuszy testowych, ich dekompozycję do poziomu reguł fizycznych oraz harmonogramowanie ich wykonania na danych zdalnych (jdbc, pliki). Integruje wyniki z innych systemów pomiarowych. Wspiera monitoring i analizę trendów. Alarmuje o incydentach.

Zarządzanie danymi referencyjnymi

Sprawne zarządzanie wymaga sformalizowanego, uporządkowanego i spójnego sposobu opisu zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Niezbędne są dostosowane do realiów słowniki, klasyfikacje i taksonomie. Wszystkie te elementy konfiguracji są w pełni wspierane przez system CDO.tools.

Zgodność z regulacjami. Zarządzanie ryzykiem

W ślad za rosnącym poziomem komplikacji cyfrowego świata rośnie liczba regulacji i standardów, którym trzeba sprostać. Zarządzanie zgodnością (compliance) z tymi wymogami staje się poważnym wyzwaniem, a nie są to przecież jedyne czynniki ryzyka, którym trzeba stawić czoła.

Audyt

To pytanie pada zawsze, więc … Tak, system jest w pełni audytowalny. Rejestruje kompletną historię zmian. Ślad pozostaje również po obiektach usuniętych.

CDO FORUM 2021 – NEUCA opowiada o wdrożeniu CDO.tools

Dowiedz się więcej o CDO.tools

Pobierz ulotkę

Porozmawiajmy

Interesuje Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Aleksandra Wójcik

Information Management
Product Manager

Sprawdź także...

ValueTank dostarcza usługi doradcze, rozwiązania informatyczne oraz szkolenia wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Konsulting

Jesteśmy dostawcą usług konsultingowych. Usługi doradcze dzielimy na dwa podstawowe obszary: Zarządzanie Projektami oraz Data Governance.

Szkolenia

Jesteśmy dostawcą profesjonalnych szkoleń dla biznesu. Interesują Cię szkolenia z obszaru Data Governance? Poznaj naszą ofertę.

Nasi klienci