Przejdź do treści

FLEXI BOK

Aplikacja do automatyzacji procesu obsługi klientów

Aplikacja do automatyzacji procesu obsługi klientów. Jest to rozwiązanie dla firm borykających się z niewydolnym procesem obsługi klientów.

 

Skategoryzuje wpływające zgłoszenia, automatycznie dobierze rozwiązanie dla prostych i powtarzających się czynności lub zapytań, a dla tych, które wymagają zwiększonej uwagi pracowników udostępni dedykowane narzędzia do ich obsługi i koordynacji.

Flexi BOK umożliwia:

 • obsługę spływających wniosków i zapytań
 • obsługę gwarancyjną lub rękojmię
 • obsługę spraw trudnych

Korzyści z wdrożenia:

 • Centralna baza spraw/zgłoszeń/reklamacji zakończonych wraz z możliwością jej przeszukiwania, pozwala organizacji na analizę i optymalizację sposobu rozwiązywania danych typów problemów.
 • Podczas odpowiadania na zgłoszenia klientów aplikacja podpowiada wzory dokumentów i korespondencji, które najlepiej do niej pasują, uzupełniając je treścią bazującą na parametrach zgłoszenia, co minimalizuje przygotowanie korespondencji oraz pozwala spersonalizować jej zawartość.
 • Wbudowany mechanizm monitorowania upływu czasu – zarówno dla pracowników jak i podmiotów współpracujących – wpływa na skuteczność dotrzymywania terminów obsługi (SLA).
 • Wsparcie dla optymalizacji obciążenia pracą zespołu BOK,
 • Raporty monitorujące postępy w rozwiązywaniu spraw, pozwala na wczesne reagowanie w przypadku, gdy wystąpią problemy oraz optymalizację procesu rozwiązywania danego typu spraw.
 • Zarządzanie uprawnieniami i dostępem znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych.
 • Usuwanie i anonimizacja danych osobowych – zgodność z RODO.

Procesy obsługi zgłoszeń i spraw zostały ustandaryzowane i uproszczone w narzędziu FlexiBOK, a czynności niewymagające uwagi pracowników zautomatyzowane.

Charakterystyczna modułowa budowa FleXiML zapewnia możliwość elastycznej rozbudowy oraz dostosowania narzędzia do specyfiki biznesowej klienta oraz zwiększających się potrzeb w trakcie użytkowania oprogramowania, w tym również zmiana przebiegu standardowego procesu (przedstawionego obok):

 • Rejestracja zgłoszenia w systemie i automatyczna kategoryzacja;
 • W przypadku zgłoszeń i zapytań standardowych, wysyłka szybkiej, ale dedykowanej odpowiedzi na bazie jednego ze wzorów dostępnych w bibliotece szablonów;
 • W przypadku zgłoszeń i zapytań niestandardowych, założenie w systemie sprawy, a następnie jej analiza i parametryzacja – na tej podstawie i po uwzględnieniu obciążenia pracowników przypisanie do osoby, która będzie w stanie zająć się nią najlepiej i najszybciej;
 • Umieszczenie zgłoszenia na liście spraw wymagających uwagi osoby, do której jest przypisana;
 • W przypadku, gdy do rozwiązania konieczne jest zaangażowanie działów wewnętrznych lub podmiotów z spoza organizacji, monitorowanie terminów i odpowiedzi w ramach sprawy przez aplikację FleXiML.

Porozmawiajmy

Interesuje Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Michał Geryszewski

Inteligentne Rejestry Elektroniczne
Business Unit Manager

Sprawdź także...

ValueTank dostarcza usługi doradcze, rozwiązania informatyczne oraz szkolenia wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Konsulting

Jesteśmy dostawcą usług konsultingowych. Usługi doradcze dzielimy na dwa podstawowe obszary: Zarządzanie Projektami oraz Data Governance.

Szkolenia

Jesteśmy dostawcą profesjonalnych szkoleń dla biznesu. Poznaj naszą ofertę.

Nasi klienci