Zarządzanie Informacją

Usługi i rozwiązania wspierające cyfrową rewolucję

W czasach cyfrowej rewolucji i związanych z nią coraz szybszych zmian otoczenia biznesowego istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest zdolność organizacji do:

  • pełnego wykorzystania potencjału swoich pracowników,
  • minimalizacji ryzyka błędnych decyzji,
  • szybkiej i możliwie bezbolesnej, adaptacji do nowych realiów gospodarczych,
  • zapewnienia zgodności z regulacjami i standardami.

Aby te cele osiągnąć niezbędna jest ewolucja w kierunku świadomego wykorzystania posiadanych danych.

Pomagamy naszym Klientom w dokonaniu takiej zmiany.

Transformację organizacji wspiera Data Governance, dobra praktyka zarządzania, dzięki której dane przestają być wyłącznie kosztem, a cała organizacja ma szansę uświadomić sobie ich znaczenie i lepiej wykorzystać ich potencjał.

Pomagamy naszym Klientom zdefiniować i wdrożyć System Zarządzania Informacją obejmujący kluczowe obszary oraz procesy. Jesteśmy w tym zakresie ekspertami, bazujemy na światowych standardach i oferujemy doświadczenie zdobyte w trakcie wielu zakończonych sukcesem projektów.

Rozwiązania regulacyjne definiują wspólne standardy działania. Rozwiązania procesowe wskazują, jak w praktyce te standardy stosować. Struktura organizacyjna określa kluczowe dla realizacji procesów i utrzymania standardów role (np. Data Owner, Data Steward, Data Expert). Z kolei Rozwiązania technologiczne wspierają zarządzanie aktywami informacyjnymi przedsiębiorstwa porządkując, katalogując i udostępniając je tym, którym są potrzebne.

Efektem wdrożenia Systemu Zarządzania Informacją jest ład, dzięki któremu firmy lepiej i bardziej świadomie wykorzystują posiadane informacje, sprawnie realizują wymagania narzucane przez regulatorów oraz szybciej reagują na stale zmieniające się otoczenie. Informacja przestaje być wyłącznie kosztem, a staje się cennym, wspierającym rozwój aktywem.

Poniżej prezentujemy kluczowe procesy, które w naszej opinii Organizacja powinna wdrożyć, aby zwiększyć szansę na sprostanie stawianym przez cyfrową rewolucję wymaganiom:

 • DATA GOVERNANCE
  Określanie odpowiedzialności za poszczególne obszary aktywów informacyjnych, definiowanie regulacji i procesów, wdrażanie i rozwój struktur organizacyjnych

  ARCHITEKTURA INFORMACJI
  Definiowanie znaczenia i struktury aktywów informacyjnych od poziomu pojęć biznesowych, poprzez zintegrowane modele koncepcyjne i logiczne

  JAKOŚĆ INFORMACJI
  Zapewnienie i kontrola jakości danych, czyli ich ciągłej zdolności do zaspokajania potrzeb poszczególnych grup użytkowników, oraz obsługa incydentów jakości.

Fundamentem nowego modelu działania i celem transformacji jest zapewnienie pracownikom ciągłego dostępu do wysokiej jakości danych.

To na rzetelnej informacji powinny bazować podejmowane w firmie decyzje. Dotyczy to zarówno decyzji strategicznych, jak i tych codziennych, operacyjnych, podejmowanych przez pracowników poszczególnych szczebli. Dzięki dostępowi do wiarygodnych danych, wiedzy o ich pochodzeniu (lineage) i transformacjach, jakim podlegają, pracownicy firmy będą popełniać mniej błędów w swojej codziennej pracy oraz skutecznie minimalizować ryzyko nietrafionych decyzji.


W trakcie realizowanych przez nas projektów, korzystaliśmy z różnych technologii. Dzięki zdobytym doświadczeniom możemy z całą odpowiedzialnością rekomendować naszym Klientom rozwiązania w pełni adekwatne do ich potrzeb:


ValueTank Brązowym Partnerem Collibra

Jesteśmy częścią społeczności Partnerów Collibra, stworzonej z myślą o dostarczaniu Klientom światowej klasy rozwiązań, które pozwalają organizacji czerpać wartość z posiadanych danych i pomagają sprostać dzisiejszym wyzwaniom, jak transformacja cyfrowa, czy zmiany regulacyjne.

Poznaj szczegóły

Porozmawiajmy

Aleksandra Wójcik

Information Management
Product Manager
tel.:  661 604 950
awojcik@valuetank.com

Piotr Nowak

Information Management
Business Unit Manager
tel.: 504 144 812
pnowak@valuetank.com

Materiały do pobrania

Pobierz PDF

Proszę o podanie służbowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania materiałów: