Przejdź do treści

Microsoft Project

Dlaczego Microsoft Project?

Rozwiązanie Microsoft Project umożliwia organizacji uruchamianie właściwych projektów z punktu widzenia strategii, monitorowanie realizacji oraz uzyskiwanie wyników z oczekiwanym poziomem wartości biznesowej.

 

ValueTank od 2008 roku jest certyfikowanym partnerem firmy Microsoft, w obszarze Project and Portfolio Management. W zakresie naszych usług, oferujemy kompleksowe rozwiązanie obejmujące wdrożenie narzędzia, wsparcie metodyczne oraz pomoc w zarządzaniu zmianą organizacyjną.

Zarządzanie projektami

Program Microsoft Project to narzędzie do zarządzania projektami i portfelami projektów. Wbudowane szablony i gotowe narzędzia do planowania, zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.

Zarządzanie portfelem

Zarządzaj portfelem projektów określając priorytety inicjatyw oraz projektów przez pryzmat kontrybucji do celów biznesowych i uzyskania zamierzonych wyników. Integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne, ułatwiające monitorowanie oraz podejmowanie właściwych decyzji.

Zarządzanie zasobami

Zarządzaj alokacją zespołów projektowych oraz wprowadzaj sprawdzone standardy w zakresie komunikacji i współpracy korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki odpowiednim raportom oraz wbudowanym rozwiązaniom, planuj z wyprzedzeniem zaangażowanie dostępnych zasobów do strategicznych i kluczowych przedsięwzięć.

Wdrożenie Microsoft Project u jednego z naszych największych klientów z branży gazowo-górniczej. Efekty

Dzięki wdrożeniu Systemu informatycznego Microsoft PPM (ang. Project Portfolio Management) dostosowanego do zaktualizowanej Ogólnej Metodyki Zarządzania Projektami oraz procedury zarządzania portfelami u naszego klienta nastąpiło zwiększenie efektywności zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów, w szczególności w zakresie planowania, zarządzania zasobami i dokumentacją projektową, raportowania i zarządzania komunikacją w zespole.

Dodatkowo:

 

 • stworzone zostało profesjonalne repozytorium dokumentacji projektowej,
 • powstała platforma online umożliwiająca komunikację w zespołach projektowych, ułatwiająca dyskusję i udostępnianie informacji członkom zespołów,
 • przygotowano i udostępniono zespołom projektowym narzędzia do planowania, modyfikacji oraz monitorowania wykonania zadań,
 • wprowadzono funkcjonalności zintegrowanego i zautomatyzowanego raportowania dla portfela realizowanych projektów,
 • powstały narzędzia do alokowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy w projektach,
 • stworzone zostały funkcjonalności do zarządzania budżetem w projekcie.

Korzyści z wdrożenia dla Zarządu

 • Bilansowanie portfeli
 • Przydzielenie zasobów do realizacji strategicznych celów
 • Zamiana idei, inicjatyw, potrzeb w mierzalne programy i projekty
 • Ograniczenie liczby projektów oraz wysoka responsywność na zmiany w czasie ich realizacji

Korzyści z wdrożenia dla Wykonawców – członków zespołów projektowych

 • Wykorzystywanie powielarnych szablonów i procesów do współpracy i komunikacji
 • Globalna komunikacja, współpraca i koordynacja

Korzyści z wdrożenia dla Szefów projektów i programów

 • Poprawa i skrócenie czasu planowania
 • Podejmowanie na czas decyzji opartych o rzeczywiste i aktualne dane
 • Stosowanie dobrych praktyk dla wszystkich procesów projektowych
 • Bilansowanie zasobów
 • Aktywne zarządzanie ryzykami, problemami i zmianami
 • Zapewnienie kontroli czasu i kosztów
 • Obniżenie wskaźnika przekroczeń budżetu projektów
 • Budowanie bazy wiedzy o PPM w organizacji

Porozmawiajmy

Interesuje Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Maciej Scherer

Wiceprezes Zarządu
Project Portfolio Manager

Sprawdź także...

ValueTank dostarcza usługi doradcze, rozwiązania informatyczne oraz szkolenia wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Konsulting

Jesteśmy dostawcą usług konsultingowych. Usługi doradcze dzielimy na dwa podstawowe obszary: Zarządzanie Projektami oraz Data Governance.

Szkolenia

Jesteśmy dostawcą profesjonalnych szkoleń dla biznesu. Interesują Cię szkolenia z obszaru Zarządzania Projektami? Poznaj naszą ofertę.

Nasi klienci