Data Governance

Narzędzia IT

logo CDO.tools

Dane są siłą napędową biznesu. Od tego jak dobrze będziemy nimi zarządzać może zależeć przyszłość firmy. Poziom dojrzałości technologicznej dzisiejszych przedsiębiorstw powoduje, że nie da się już tego robić tradycyjnymi metodami. W wyniku naszych doświadczeń powstał zaawansowany, w pełni konfigurowalny system wspierający wdrożenie oraz utrzymanie procesów Data Governance. CDO.tools formalizuje i standaryzuje proces tworzenia mapy powiązań pomiędzy różnymi wymiarami organizacji, wspierając świadome, bazujące na rzetelnej wiedzy zarządzanie.

Modelowanie organizacji

Szybki dostęp do informacji nie jest możliwy bez mapy wspierającej nawigację w skomplikowanym świecie powiązań organizacji, procesów, systemów, raportów, modeli logicznych i fizycznych, … CDO.tools wspiera stworzenie takiej mapy oferując swobodę konfigurowania obiektów, atrybutów, taksonomii i ich wzajemnych powiązań.

Słownik pojęć biznesowych.

Lokalne dialekty silosów biznesowych i niespójność używanych definicji skutecznie utrudniają współpracę. Rozwiązaniem jest dostępny dla każdego słownik. Zwłaszcza, jeśli będzie powiązany z pozostałymi wymiarami organizacji, w tym z koncepcyjnym i logicznym modelem danych.

Zarządzanie jakością danych (DQM)

Moduł pozwala na definiowanie scenariuszy testowych, ich dekompozycję do poziomu reguł fizycznych oraz harmonogramowanie ich wykonania na danych zdalnych (jdbc, pliki). Integruje wyniki z innych systemów pomiarowych. Wspiera monitoring i analizę trendów. Alarmuje o incydentach.

Zarządzanie danymi referencyjnymi

Sprawne zarządzanie wymaga sformalizowanego, uporządkowanego i spójnego sposobu opisu zasobów przedsiębiorstwa. Niezbędne są dostosowane do realiów słowniki, klasyfikacje, taksonomie, … CDO.tools wspiera definiowanie i zarządzanie takimi słownikami.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W ślad za rosnącym poziomem komplikacji cyfrowego świata rośnie liczba regulacji i standardów, którym trzeba sprostać. Zarządzanie zgodnością (compliance) z tymi wymogami staje się poważnym wyzwaniem, a nie są to przecież jedyne czynniki ryzyka, którym trzeba stawić czoła.

Audyt

To pytanie pada zawsze, więc … Tak, system jest w pełni audytowalny. Rejestruje kompletną historię zmian. Ślad pozostaje również po obiektach usuniętych.

CDO FORUM 2021 -

Porozmawiajmy

Aleksandra Wójcik

Information Management
Product Manager
tel.:  661 604 950
awojcik@valuetank.com

Piotr Nowak

Information Management
Business Unit Manager
tel.: 504 144 812
pnowak@valuetank.com

Materiały do pobrania

Pobierz PDF

Proszę o podanie służbowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania materiałów: