CDO.tools

“Aby robić to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne,
musisz najpierw wiedzieć, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.”

Dr. Ed Hallowell


Dane są siłą napędową biznesu. Od tego jak dobrze będziemy nimi zarządzać może zależeć przyszłość firmy. Poziom dojrzałości technologicznej dzisiejszych przedsiębiorstw powoduje, że nie da się już tego robić tradycyjnymi metodami.

W wyniku wielu naszych doświadczeń projektowych powstał zaawansowany, w pełni konfigurowalny system wspierający wdrożenie oraz utrzymanie procesów Data Governance.

CDO.tools to dedykowany, dynamiczny model struktury informacyjnej przedsiębiorstwa (obiekty, ich atrybuty, hierarchie, taksonomie, powiązania, słowniki, metadane) budowany i utrzymywany bez konieczności prowadzenia prac programistycznych.

CDO.tools formalizuje i standaryzuje proces tworzenia mapy powiązań pomiędzy różnymi wymiarami organizacji (struktura organizacyjna, procesy, linie biznesowe, zbiory danych, systemy informatyczne, …), wspierając tym samym świadome, bazujące na rzetelnej wiedzy zarządzanie.

CDO.tools wspiera m.in obszary takie, jak:

  • regulacje i zasady,
  • słownik pojęć biznesowych,
  • architektura informacji,
  • zarządzanie jakością danych,
  • zarządzanie ryzykiem.
logo CDO.tools

Modelowanie organizacji

CDO.tools umożliwia stworzenie kompleksowej mapy powiązań pomiędzy różnymi wymiarami organizacji (struktura organizacyjna, procesy, linie biznesowe, zbiory danych, systemy informatyczne, …) oferując możliwość korzystania z własnoręcznie konfigurowanych obiektów, atrybutów, hierarchii, taksonomii i powiązań.

Słownik pojęć biznesowych. Baza Wiedzy

Pomaga stworzyć jeden, centralny punkt dostępu do informacji i wiedzy w organizacji. Pozwala na sprawne zarządzanie pojęciami biznesowymi oraz wpiera posługiwanie się jedną wersją prawdy podnosząc tym samym świadomość biznesu.

Zarządzanie danymi referencyjnymi

Kompleksowo wspiera proces porządkowania oraz formalizuje sposób opisu, aktualizacji i operacyjnego zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Wspomaga tworzenie dowolnych słowników, swobodne zarządzanie nimi oraz wykorzystywanie ich w procesach inwentaryzacji.

DQM – Zarządzanie jakością danych

Zawiera zintegrowany moduł Data Quality, który daje możliwość definiowania własnych scenariuszy testowych i ich automatycznego wykonywania. Wspiera zadania operacyjnego monitorowania w oparciu o predefiniowane metody i punkty pomiaru.

Zarządzanie ryzykiem
Zgodność z regulacjami

Pozwala na dowolną dekompozycję aktów prawnych oraz swobodne łączenie ich z pozostałymi elementami organizacji jak np. struktura organizacyjna, procesy, linie biznesowe, zbiory danych, systemy informatyczne, … dzięki czemu znacząco minimalizuje ryzyko niezgodności.

Audyt

Rejestruje i utrzymuje pełną historię zmian zachodzących w systemie. Wpiera niezależną i systematyczną ocenę organizacji i pomaga w osiągnięciu kompleksowej rozliczalności podejmowanych działań. Wspiera całościowy nadzór nad usprawnianiem organizacji.


Zapraszam

Aleksandra Wójcik
Product Manager
tel. +48 661 604 950
e-mail: awojcik@valuetank.com