Clarity PPM

Zarządzanie portfelem projektów na najwyższym poziomie.
Planowanie – Realizacja – Monitorowanie

Zastosowanie w organizacji rozwiązania Clarity PPM (Project&Portfolio Management), umożliwia poprawę efektywności Zarządzania Projektami i Programami, w szczególności w zakresie planowania, budżetowania, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, raportowania i zarządzania komunikacją w zespole.

Clarity PPM jest narzędziem zbudowanym na bazie wieloletnich doświadczeń Klientów i Użytkowników z całego świata. ValueTank będąc strategicznym partnerem CA w obszarze PPM, ma bezpośredni wpływ na rozwój oprogramowania, dzięki czemu możemy stosować gotowe komponenty, minimalizując tym samym czas i koszt wdrożeń. Ponad to, zaawansowane mechanizmy parametryzacji i konfiguracji umożliwiają pełne dostosowanie Clarity PPM do potrzeb naszych Klientów, bez konieczności realizacji złożonych prac programistycznych.


Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Clarity PPM, to przede wszystkim:

 • Zapewnienie zgodności realizowanych przedsięwzięć z przyjętą strategią organizacji
 • Zmniejszenie pracy administracyjnej przy projektach
 • Jednolity standard prowadzenia projektów
 • Wszystkie informacje o projektach zlokalizowane w jednym miejscu
 • Szybki dostęp do rzetelnych raportów i zestawień
 • Lepsza kontrola nad harmonogramem i zasobami
 • Usprawnienie planowania budżetów projektów
 • Lepsza komunikacja w zespole projektowym
 • Lepsza kontrola ryzyka i zmian projektowych
 • Monitorowanie kluczowych indeksów takich jak: ROI, IRR, NPV, EV itp.

Clarity PPM to narzędzie do zarządzania projektami i portfelami projektów, dostępne lokalnie i w chmurze.


Strategia


Zaplanuj strategię swojej organizacji dzięki wbudowanemu rozwiązaniu do tworzenia roadmapy, za pomocą mechanizmów typu „przeciągnij i upuść”, które przedstawiają interaktywny widok twoich strategicznych i kluczowych przedsięwzięć.

Metodyka


Dostosuj metody zarządzania projektami dla dowolnego obszaru biznesowego, w tym projektów informatycznych, marketingowych, inwestycyjnych itp., poprzez elastyczne mechanizmy parametryzacji systemu.

Zaangażowanie zasobów


Planuj zaangażowanie zasobów w strategiczne przedsięwzięcia i monitoruj postępy przy użyciu urządzeń mobilnych.

Dostępne funkcje zarządzania czasem w aplikacji mobilnej:

 • Zobacz okresy raportowania
 • Dodaj lub usuń pracę z grafiku
 • Podziel zadanie w arkuszu czasu
 • Dodaj listę zadań do grafiku
 • Prześlij grafik do zatwierdzenia

Analiza finansowa


W szybki i łatwy sposób zarządzaj budżetami za pomocą dedykowanych dashbord’ów. Wykorzystaj wbudowane mechanizmy opracowania strategii biznesowej w celu dobrania odpowiedniego portfela projektów do realizacji.

Monitoring realizacji


Monitoruj i ustalaj priorytety zadań z wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów bazujących na standardach zarządzania projektami takich jak PMI, PRINCE2 czy Agile.


Raportowanie


Jednym kliknięciem generuj raporty na bieżące potrzeby prezentacyjne. Clarity PPM umożliwia dostęp do aktualnych danych projektu. Dzięki czemu możemy podejmować właściwe decyzje w odpowiednim czasie.

Zapraszam

Maciej Scherer
Wiceprezes Zarządu
Project Portfolio Manager
kom. 605 731 942
e-mail: mscherer@valuetank.com

 

Poproś o demo systemu i zacznij wykorzystywać pełny
potencjał swojej firmy już teraz!

Napisz do nas →

Kim są nasi klienci?