Data Governance

Narzędzia IT

Korporacyjne rozwiązanie klasy Data Governance zorientowane na wsparcie ludzi i procesów. Pozwala na automatyzację zarządzania, a dzięki temu na szybkie oraz bezpieczne dostarczanie wiarygodnych danych wszystkim tym, którzy ich potrzebują. Collibra pozwoli na skuteczne wdrożenie modelu Data Governance i uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej bez względu na skalę biznesu czy branżę, w której działa twoje przedsiębiorstwo.


Źródło: Collibra

Buduj zrozumienie

Stwórz wspólny język opisujący kluczowe zasoby i ich znaczenie dla organizacji, a następnie udostępnij go, aby wszyscy mogli korzystać z jednego, uzgodnionego źródła wiedzy.

Adaptuj się do zmian

Podążaj za zmianami biznesu automatyzując i w prosty sposób modyfikując zadania stawiane przed osobami pełniącymi role Data Governance (Data Owner, Data Steward, … ).

Współpracuj

Wykorzystuj standardowe obiegi dokumentów i korzystaj z predefiniowanych procesów biznesowych aby ułatwić zarzadzanie oparte na współpracy.

Udostępniaj

Dokumentuj i kataloguj zasoby informacyjne w centralnej, dostępnej dla wszystkich lokalizacji aby ułatwić ludziom współpracę.


Kompletna platforma klasy Data Governance
zorientowana na wsparcie ludzi i procesów.

Źródło: Collibra

 

Data Governance Center

Kompletna platforma dla Chief Data Officera i wszystkich odbiorców danych w organizacji, niezależnie od pełnionej przez nich roli. Dostarcza narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie danymi.

 

Catalog

Wspiera użytkowników w prowadzeniu analiz i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Zapewnia szybki dostęp do dobrej jakości danych. Pomaga w zrozumieniu kontekstu ich użycia.

 

Lineage

Collibra Lineage automatycznie mapuje relacje między danymi, pokazując w jaki sposób dane są agregowane, pozyskiwane i wykorzystywane, zapewniając przy tym kompletną wizualizację przepływów.

 

Privacy & Risk

Pozwala organizacjom budować zaufanie klientów poprzez operacjonalizację polityki prywatności oraz szybkie i łatwe zapewnienie zgodności z wymaganiami regulatora.

Data Governance Center

Kompletna platforma dla Chief Data Officera i wszystkich odbiorców danych w organizacji, niezależnie od pełnionej przez nich roli. Dostarcza narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie danymi.

Catalog

Wspiera użytkowników w prowadzeniu analiz i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych. Zapewnia szybki dostęp do dobrej jakości danych. Pomaga w zrozumieniu kontekstu ich użycia.

Lineage

Collibra Lineage automatycznie mapuje relacje między danymi, pokazując w jaki sposób dane są agregowane, pozyskiwane i wykorzystywane, zapewniając przy tym kompletną wizualizację przepływów.

Privacy & Risk

Pozwala organizacjom budować zaufanie klientów poprzez operacjonalizację polityki prywatności oraz szybkie i łatwe zapewnienie zgodności z wymaganiami regulatora.

Jesteśmy Partnerem firmy Collibra. Porozmawiajmy

Aleksandra Wójcik

Information Management
Product Manager
tel:. 661 604 950
awojcik@valuetank.com

 

Piotr Nowak

Information Management
Business Unit Manager
tel.: 504 144 812
pnowak@valuetank.com