Collibra

Narzędzie do zarządzania danymi i katalogami w całym przedsiębiorstwie.

Collibra to korporacyjne rozwiązanie klasy Data Governance, zorientowane na wsparcie ludzi i procesów. Pozwala on na automatyzację zarządzania, a dzięki temu na szybkie i bezpieczne dostarczanie wiarygodnych danych wszystkim tym, którzy ich potrzebują. Bez względu na skalę czy branżę, w której działa twoje przedsiębiorstwo Collibra pozwoli na rzeczywiste wdrożenie modelu Data Governance i uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Zakres systemu Collibra obejmuje wszystkie kluczowe aspekty zapewnienia ładu informacyjnego oraz wsparcia dla użytkowników danych. Collibra to nowoczesne, wysoko oceniane przez analityków rynku rozwiązanie, które pozwoli uzyskać maksimum korzyści z posiadanych przez ciebie danych.

Zgodność
z regulacjami

Wymagania stawiane przez regulatorów rynku wymuszają zmiany w kulturze zarządzania danymi w przedsiębiorstwie. Collibra pozwala na wdrożenie stabilnego modelu Data Governance i zapewnienie zgodności z regulacjami, umożliwiając jednocześnie pełną audytowalność i kontrolę ponoszonych kosztów.

Master Data
Management

Dobrze prowadzone programy MDM wymagają od samego początku wdrożenia właściwych zasad zarządzania danymi referencyjnymi. Tylko w ten sposób można uzyskać zaufanie i zaangażowanie użytkowników biznesowych. Collibra zapewnia skalowalne narzędzia wspierające inicjatywy MDM na każdym ich etapie. Pozwalają one również na znacznie szybsze osiągnięcie mierzalnych korzyści i ograniczenie ryzyk przedsięwzięcia.

Jakość
danych

Dane mogą być najbardziej wartościowymi aktywami przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia ich wysokiej jakości oraz uzyskania zaufania ze strony użytkowników. Połączenie inicjatyw, mających na celu poprawę jakości danych, z modelem Data Governance w oparciu o narzędzia Collibra, pozwala zapewnić właściwy poziom kontroli nad jakością i wiarygodnością danych.

Ochrona
danych

W dzisiejszych czasach dane przedsiębiorstwa są celem nieustannych cyberataków, zarówno pochodzących z wnętrza jak i z otoczenia organizacji. Collibra skutecznie wspiera wdrożenie wielu nowych regulacji, takich jak General Data Protection Regulation (GDPR), które stawiają przed firmami wiele trudnych do spełnienia wymogów w zakresie ochrony danych.

Big Data

Big Data to obietnica zmiany sposobu, w jaki prowadzimy biznes. Gdzieś tam w naszych danych leżą odpowiedzi na najbardziej istotne pytania biznesowe oraz diamenty, pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Collibra pozwala użytkownikom danych zrozumieć znaczenie i sposób wykorzystania dostępnych aktywów informacyjnych, wspierając ich w dochodzeniu do najbardziej wartościowych wniosków i spostrzeżeń.

Analityka /
Data Science

Choć 75% przedsiębiorstw deklaruje, że chce opierać swój biznes na analizie danych, to tylko część z nich posiada zdolność faktycznego wykorzystania posiadanych informacji. Użytkownicy tracą czas na poszukiwaniu danych, określaniu ich pochodzenia, aktualności i wiarygodności. Collibra dostarcza kompletny zestaw informacji, pozwalających maksymalizować zwrot z poniesionych inwestycji w rozwiązania analityczne.

Data Governance Center

Kompletna platforma klasy Data Governance, zorientowana na wsparcie ludzi i procesów.

Collibra Data Governance Center

Kompletna platforma dla Chief Data Officera i wszystkich odbiorców danych w organizacji. Dostarcza narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie wszelkimi danymi i wsparcie dla ich użytkowników i Data Scientystów.

Collibra Connect

Zapewnia możliwość aktywnego połączenia źródeł danych, aplikacji biznesowych, danych referencyjnych, reguł, definicji i innych elementów, tworzących kompletny, korporacyjny model Data Governance.

Collibra On-the-Go

Pozwala użytkownikom danych dostęp do potrzebnych im informacji na temat aktywów informacyjnych w modelu 24/7, poprzez nowoczesny mobilny dostęp z telefonów I tabletów.

Collibra Catalog

Pozwala Data Scientystom oraz analitykom na ograniczenie czasu traconego na poszukiwanie potrzebnych danych i zwiększenie możliwości prowadzenia analiz i rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych.

Poproś o demo systemu i zacznij wykorzystywać pełny
potencjał swojej firmy już teraz!

Napisz do nas →

Kim są nasi klienci?