FleXi – Casedesk

(…) „zarządzanie cyklem życia zgłoszeń i spraw w Organizacji.”


Flexi Casedesk to dedykowana aplikacja umożliwiająca kompleksową obsługę klientów, interesantów oraz pracowników. Zapewniająca sprawne, bezpieczne i zgodne z regulacjami zarządzanie skargami, reklamacjami i zapytaniami składanymi przez różne kanały komunikacji, oraz wsparcie wewnętrznych zgłoszeń i wniosków. Charakterystyczna modułowa budowa Flexi Casedesk zapewnia możliwość rozbudowy narzędzia oraz dostosowanie go do zwiększających się potrzeb klientów.

Flexi Casedesk zapewnia:

 • Multichannel – obsługę wielu kanałów komunikacji: e-mail, infolinia, zewnętrzna systemy kancelaryjne, poczta tradycyjna etc.
 • Rozwiązywanie sprawy w trybie szybkiej odpowiedzi oraz w trybie standardowym
 • Wewnętrzny mechanizm zarządzania obciążeniem konsultantów
 • Wsparcie sporządzania pism poprzez wdrożenie szablonów dokumentów uzupełnianych wstępnie danymi pochodzącymi z obsługiwanej sprawy
 • Dwustopniowy mechanizm akceptacyjny pism wychodzących
 • Case matching – Automatyczne dopinanie komunikacji przychodzącej do istniejących spraw
 • Szereg raportów zarządczych
 • Aplikacja dostosowana do wymogów RODO
Proces
 • Connector.Connector.

  Przyspieszenie procesu obsługi

  automatyzacja standardowych i powtarzalnych czynności.

 • Connector.Connector.

  Wyższa jakość obsługi

  standaryzacja procesu oraz skupienie na merytorycznej części sprawy.

 • Connector.Connector.

  Zwiększone bezpieczeństwo

  obsługa sprawy wewnątrz jednej aplikacji.

 • Connector.Connector.

  Optymalizacja kosztów obsługi

  zbalansowane obciążenie pracowników oraz eliminacja papierowego obiegu dokumentów.

 • Główny ekran – lista spraw
 • Zakładanie sprawy

 • Budowa repozytorium wzorów pism
 • Przygotowanie pism na podstawie predefiniowanych wzorów.
 • Proces akceptacji pisma wyjściowego

Już dziś przetestuj system demo .
Od jutra zacznij wykorzystywać pełny potencjał
swojej firmy!

Napisz do nas →

Kim są nasi klienci?