Microsoft Project

Zintegrowany system klasy Project Portfolio Management

ValueTank od 2008 roku jest certyfikowanym partnerem firmy Microsoft, w obszarze Project and Portfolio Management. W zakresie naszych usług, oferujemy kompleksowe rozwiązanie obejmujące wdrożenie narzędzia, wsparcie metodyczne oraz pomoc w zarządzaniu zmianą organizacyjną.

Dlaczego Microsoft Project?

Rozwiązanie Microsoft Project umożliwia organizacji uruchamianie właściwych projektów z punktu widzenia strategii, monitorowanie realizacji oraz uzyskiwanie wyników z oczekiwanym poziomem wartości biznesowej.

Microsoft Project to:Zarządzanie projektami


Program Microsoft Project to narzędzie do zarządzania projektami i portfelami projektów. Wbudowane szablony i gotowe narzędzia do planowania, zapewniają wydajność pracy menedżerów projektów oraz ich zespołów.


Zarządzanie portfelem


Zarządzaj portfelem projektów określając priorytety inicjatyw oraz projektów przez pryzmat kontrybucji do celów biznesowych i uzyskania zamierzonych wyników. Integracja z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne, ułatwiające monitorowanie oraz podejmowanie właściwych decyzji.


Zarządzanie zasobami


Zarządzaj alokacją zespołów projektowych oraz wprowadzaj sprawdzone standardy w zakresie komunikacji i współpracy korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki odpowiednim raportom oraz wbudowanym rozwiązaniom, planuj z wyprzedzeniem zaangażowanie dostępnych zasobów do strategicznych i kluczowych przedsięwzięć.

Wdrożenie Microsoft Project u jednego z naszych największych klientów z branży gazowo-górniczej. Efekty


Dzięki wdrożeniu Systemu informatycznego Microsoft PPM (ang. Project Portfolio Management) dostosowanego do zaktualizowanej Ogólnej Metodyki Zarządzania Projektami oraz procedury zarządzania portfelami u naszego klienta nastąpiło zwiększenie efektywności zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów, w szczególności w zakresie planowania, zarządzania zasobami i dokumentacją projektową, raportowania i zarządzania komunikacją w zespole.

Dodatkowo:

 • stworzone zostało profesjonalne repozytorium dokumentacji projektowej,
 • powstała platforma online umożliwiająca komunikację w zespołach projektowych, ułatwiająca dyskusję i udostępnianie informacji członkom zespołów,
 • przygotowano i udostępniono zespołom projektowym narzędzia do planowania, modyfikacji oraz monitorowania wykonania zadań,
 • wprowadzono funkcjonalności zintegrowanego i zautomatyzowanego raportowania dla portfela realizowanych projektów,
 • powstały narzędzia do alokowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy w projektach,
 • stworzone zostały funkcjonalności do zarządzania budżetem w projekcie.

Korzyści dla poszczególnych działów biznesu

Zarząd (Dyrektorzy portfeli)
 • Bilansowanie portfeli
 • Przydzielenie zasobów do realizacji strategicznych celów
 • Zamiana idei, inicjatyw, potrzeb w mierzalne programy i projekty
 • Ograniczenie liczby projektów oraz wysoka responsywność na zmiany w czasie ich realizacji
Wykonawcy – członkowie zespołów projektowych
 • Wykorzystywanie powielarnych szablonów i procesów do współpracy i komunikacji
 • Globalna komunikacja, współpraca i koordynacja
Szefowie projektów i programów
 • Poprawa i skrócenie czasu planowania
 • Podejmowanie na czas decyzji opartych o rzeczywiste i aktualne dane
 • Stosowanie dobrych praktyk dla wszystkich procesów projektowych
 • Bilansowanie zasobów,
 • Aktywne zarządzanie ryzykami, problemami i zmianami
 • Zapewnienie kontroli czasu i kosztów
 • Obniżenie wskaźnika przekroczeń budżetu projektów
 • Budowanie bazy wiedzy o PPM w organizacji

Zapraszam

Maciej Scherer
Wiceprezes Zarządu
Project Portfolio Manager
kom. 605 731 942
e-mail: mscherer@valuetank.com

 

Poproś o demo systemu i zacznij wykorzystywać pełny
potencjał swojej firmy już teraz!

Napisz do nas →

Kim są nasi klienci?