Reference Data Manager

Centralny System Słownikowy

Aplikacja Słownikowa jest rozwiązaniem pozwalającym na sprawne zarządzanie słownikami i danymi referencyjnymi w centralnym repozytorium systemu. Dane zawarte w RDM mogą być wykorzystywane zarówno przez hurtownie danych, jak i systemy obsługujące działalność operacyjną organizacji (np. ERP, CRM, FK, produkcyjne). RDM zapewnia intuicyjną pracę nad zawartością zbiorów słownikowych oraz pozwala użytkownikom na kontrolę struktury, zawartości i dostępów do słowników, zbiorów referencyjnych, katalogowych, repozytoriów bez konieczności znajomości języków programowania lub pisania skryptów.


Narzędzie dedykowane dla firm, które:

 • nie posiadają procesu zapewniającego jakość oraz kontrolę wersjonowania danych słownikowych.
 • posiadają redundantne i niespójne dane referencyjne.
 • ponoszą wysoki koszt utrzymania spójnych danych oraz długi czas procesowania zmian struktur oraz danych słownikowych.
 • mają skomplikowany interfejs użytkownika oraz małe możliwości dostosowania narzędzia.
 • nie mają możliwości zarządzania zmianami w słownikach przez użytkownika biznesowego.

Główne korzyści płynące z wdrożenia narzędzia:

  Dokumentuje i udostępnia dane słownikowe oraz inne informacje dotyczące słowników, które są wspólne w całej organizacji.


  Zapewnia taką samą jakość i definicję słowników w różnych systemach.


  Zapewnia spójny i elastyczny proces obsługi danych słownikowych w całej organizacji.

  Obniża ryzyko utraty danych podczas migracji systemów, podnoszenia wersji systemów, itp.

  Ułatwia analizę i raportowanie, zapewniając jednolitą definicję wymiarów.


  Funkcjonalności systemu


    Centralne repozytorium słowników

     Prosty interfejs użytkownika

      Wbudowany workflow akceptacji

      Strategia SCD
      (1 – 4) w standardzie

      Pełna historia zmian
        Słowniki płaskie i hierarchiczne

         Role i uprawnienia

          Integracja z LDAP, AD

          Integracja z Klientem pocztowym

          REST API*, SQL, eksport do excela
            Porozmawiajmy

            Michał Geryszewski

            Business Unit Manager
            tel.  519 340 629
            mgeryszewski@valuetank.com