Przejdź do treści

Poznaj naszych trenerów

Piotr Ogonowski

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych i szkoleniowych), autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw.

W 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010 r. został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelari Prezesa Rady Minstrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako Członek Zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki.

Ewa Palarczyk

Trener, doradca, wykładowca akademicki, właściciel Energy of Result. Posiada ponad 18 lat doświadczenie w zarządzaniu projektami i portfelami projektów inwestycyjnych – jako Project Manager, przewodniczący i członek wielu komitetów sterujących, komitetu inwestycyjnego, komitetu nowych biznesów, szef PMO, członek zespołów projektowych.

Wiele lat na kluczowych stanowiskach kierowniczych – dyrektora zarządzającego, dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu, członka wielu rad nadzorczych w branży energetycznej. Wszystkie powiązane z realizacją strategicznych projektów. Jest twórca pierwszej strategii inwestycyjnej Grupy TAURON.

 

Doświadczenie eksperckie w zarządzania portfelami, programami, projektami i PMO ma potwierdzone certyfikatami m.in..:

 

 • PMI PMP,
 • IPMA A,
 • GPM-b,
 • PRINCE2 Practitioner,
 • MoR Practitioner,
 • MOP Foundation,
 • Agile PM Foundation,
 • Change Management Foundation.

 

Jest zdobywcą nagród Best PMO, PMO Global Award, asesor nagrody na najlepiej zarządzany projekt na świecie i w Polsce.

 

W chwili obecnej piastuje stanowisko prezesa spółki GPM EMEA – spółki propagującej zrównoważone zarządzanie projektami na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

 

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 

– Szef Biura Przygotowania i Standaryzacji Projektów Inwestycyjnych, Departament Projektów Inwestycyjnych – opracowanie standardów i weryfikacja metodyczna przygotowywanych projektów w Grupie TAURON

– Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia sp. z o.o. (06.2019 – 20.12.2019 i oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu z Rady Nadzorczej. Spółka realizująca tzw. “zielony zwrot” Grupy TAURON.

Łącznie ponad 600h szkoleniowych, wykładowych i ćwiczeniowych w ciągu ostatniego roku, w tym ok. 100h prowadzonych w j. angielskim. W latach poprzednich ok. 300h, łączonych z pracą na stanowisku menedżerskim (branża energetyczna, produkcyjna)

Ponadto w ostatnich kilku latach kilkadziesiąt wystąpień na konferencjach międzynarodowych i polskich w roli prelegenta, eksperta w panelach dyskusyjnych. Autor publikacji nt. wdrażania efektywnego środowiska projektowego, PMO i zarządzania projektami.

Agnieszka Gasperini

Kierownik Projektów (PMP, ACP) z 20 – letnim doświadczeniem i znajomością 6 języków obcych. Karierę zawodową rozpoczęła w Siemens AG w 1999 roku. Stworzyła nową kulturę profesjonalnych kierowników projektu w Siemens jako pierwszy PMP w firmie. Od tego czasu szkoli z obszaru zarządzania projektami a od roku 2009 rozwija zespoły w obszarze przywództwa zarówno jako trener, Coach i Mentor.

Od 2003 roku Agnieszka jako Prezes PMC 11 lat prowadziła firmę konsultingową w kraju i zagranicą w zakresie zarządzania projektami oraz finansowania projektów z funduszy unijnych. Od 2014 Agnieszka rozpoczęła współpracę z międzynarodową firmą Practical Thinking Group. Agnieszka prowadzi własną firmę Leader Tango, która w innowacyjny sposób łączy świat Przywództwa i Tanga Argentyńskiego (www.leadertango.com). Agnieszka Gasperini jest członkiem założycielem PMI Poland Chapter od 2002 roku. Była członkiem Zarządu PMI PC przez 4 lata jako wiceprezes i prezes. W latach 2015-2017 pełniła rolę PMI Region Mentor na Europę Centralną. Od 2021 roku jest członkiem Zarządu Globalnego PMI USA jako non- Executive Director. (www.pmi.org)

 

Posiadane certyfikaty:

 

PMI – ACP (Agile Certified Practitioner);

PMP – Project Management Professional

Przywództwo w projektach – SDI (Strengths Deployment Inventory)

Coaching w projektach (ICF Coach)

Emotional Intelligence Genos Certification

dr inż. Martin Daliga

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej w oparciu o podejście Agile & Lean w zarządzaniu zmianą i procesami biznesowymi, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty infrastrukturalne i zarządzał portfelem inicjatyw. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z kreowaniem nowych produktów i rozwiązań systemowych.
Pracował m.in. dla Asseco Poland, Orange, Polkomtela, SoftBlue, NMG, KZŁ, PKN Orlen, PEKAO, Santander, Bombardier, PORTA. Pełnił funkcję Prezesa Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy w której wdrożył system zarządzania ryzykiem oraz standardy zarządzania procesami biznesowymi oraz wdrożył skutecznie podejście controllingowe do monitorowania celów biznesowych osiąganych przez projekty nadzorowane przez PMO. Ostatnio pełnił funkcję Członka Zarządu w NMG S.A. w której wdrażał podejście Agile do realizacji projektów i transformacji biznesowej w obszarze produktowym.

W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016 organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw.

 

Posiada ponad 15 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania projektami.

 

Znajomość metodyk projektowych: PMI PMBOK; Prince2; metodyki z rodziny Agile (SCRUM; DSDM)

 

Certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MSP, MOP,MOV, M_O_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, AGILE PM, CHM, KANBAN EXPERT, AGILE SCRUM COACH, MASTER BLACK BELT, CHAMPION SIX- SIGMA, AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMÓW ISO: 27001, 9001,22301.

 

Zakres prowadzonych szkoleń: Zarządzanie projektami w oparciu Prince2; PMBoK; Agile Scrum; zapewnienie optymalnej komunikacji w zespołach projektowych; gry symulacyjne z zakresu zarządzania projektami, zrównoważona karta wyników, budowanie zespołu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, jakością, myślenie analityczne i wiele innych…

Martyna Broda

Trenerka biznesu, coach, przedsiębiorczyni, autorka książek. Certyfikowana trenerka biznesu, wykładowczyni, superwizorka oraz coach. Oprócz działalności szkoleniowej i edukacyjnej prowadzi dwie firmy i pisze książki dla dzieci i młodzieży. Realizuje sama lub w zespołach: szkolenia, warsztaty, coaching, mentoring, moderację, webinary audyty oraz projekty doradcze.

 

Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem zespołu, komunikacją, rozwojem kompetencji osobistych, kompetencji menedżerskich, odpornością psychiczną, prezentacjami publicznymi i efektywnością osobistą. Prowadzi procesy coachingu zespołowego i mediacyjne dla zespołów mierzących się z różnymi problemami utrudniającymi współpracę lub w których panuje konflikt wewnętrzny.

 

Współpracowała jako dostawca usług edukacyjnych zarówno z instytucjami kultury, Uczelniami jak i spółkami skarbu państwa, korporacjami, firmami prywatnymi oraz startupami. Doskonale zna środowisko Project Managerów – realizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe dla tej grupy zawodowej.

 

Napisała dwie książki edukacyjna rozwojowe dla dzieci „Jesteś kimś wyjątkowym – relaksacje dla dzieci” w współpracy z wydawnictwem Mamania.

 

Współpracowała przy projektach edukacyjnych z instytucjami zajmujących się designem, edukacją i pracą społeczną oraz wolontariatem.

 

Zainteresowania coachingowe: współpraca w zespole, zaufanie, zarządzanie emocjami oraz  bezpieczeństwo psychologiczne, wielopłaszczyznowa komunikacja, prezentacje publiczne, radzenie sobie ze stresem, coaching menedżerski dla osób wchodzących w role liderskie lub potrzbujących wsparcia w tym zakresie.

 

Wierzy w podejście małych kroków i pracuje w oparciu o pracę nad zasobami i zmianami nawyków. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z wielu nowoczesnych nurtów psychologicznych oraz form pracy takich jak Gestalt, ACT – terapii akceptacji i zaangażowania, RTZ racjonalnej Terapii zachowań, TSR –Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, Terapii Schematów oraz analizy transakcyjnej.

 

Przykładowi klienci:

 

Arabella Labs, Polidea, ASP Katowice, Asplant, Best Pest, Centrum Promocji Zdrowia,Donauchem, Jaworzno III Power Station, Fudmen,, ICB Pharma, Master – waste and energy,MTL Services, Polidea, Spin-US, Thyssenkrupp, Tu Kej, Cieszyn Castle, Play , Regionalne Centrum Wolontariatu Katowice, Asplant, Cap Gemini, Brainly, Philip Morris, Arla, Selvita, UJ, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław – zajęcia z zarządzania studenci, WSB Wrocław, Polpharma, IAC, Sonalake,, Metsa, Munlike, Eurovia, IPRI, Grana, Elit MInd, Magna, IAC, Nippon Seiki, i wiele innych…

 

Wykształcenie zdobyła między innymi w :

 

 • Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego – Szkoła Profesjonalnego Coachingu
 • Szkoła coachingu zespołowego i grupowego
 • Szkoła trenerów Metrum
 • Akademia Polonijna – filologia angielsko-hiszpańska
 • Comillas – roczne stypendium w Madrycie
 • Florida High School – roczny pobyt, dyplom ukończenia szkoły średniej w USA

 

Wybrane ukończone kursy i zdobyte kwalifikacje m.in.:

 

 • Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego – Szkoła Profesjonalnego Coachingu
 • Szkoła coachingu zespołowego i grupowego (obecnie wykładowca)
 • Kurs technik Gestalt w pracy coacha
 • Kurs interwencji kryzysowej w pracy psychologicznej
 • Kurs Terapii Schematów
 • Kurs IAC – Terapii Koncentracji i Zaangażowania
 • Szkoła trenerów Metrum
 • Szkoła Storytellingu Biznesowego Moniki Górskiej
 • Polskiego Towarzystwo Psychologiczne – rekomendacja trenerska i stopnia

Anna Brzezińska

Psycholog, trener, coach, wykładowca. Ukończyła GALLUP® Accelerated Strengths Course w Londynie. Absolwentka Szkoły Coachów ICF – The Art and Science of Coaching, Erickson College International. Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Badania naukowe prowadziła w obszarze przywództwa kobiet. Posiada certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu „Matrik” oraz certyfikat trenera Extended Disc. Prowadzi wykłady i warsztaty w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu dla studentów MBA oraz studentów anglojęzycznych.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych, warsztatów i webinarów  dla firm i instytucji. Specjalizuje się w coachingu mocnych stron, warsztatach talentów Gallupa- Synergia Zespołu, budowanie odporności psychicznej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Nieustannie zaciekawiona tym, dlaczego ludzie są jacy są i kim mogliby się stać „w najlepszej wersji siebie”. Największą satysfakcję odczuwa w pracy z klientem, kiedy ten odkrywa i docenia swoje indywidualne talenty, a następnie wzmocniony i świadomy swojej unikalności, realizuje to, co przynosi mu radość i satysfakcję. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim.

Gabriel Sznajder

Doświadczony menedżer, ekspert w obszarze zarządzania projektowego, przywództwa i analizy biznesowej, z ponad 16-letnim doświadczeniem w interdyscyplinarnych międzynarodowych, kilkusetosobowych zespołach. Biegle funkcjonuje w zróżnicowanych modelach zarządczych: Agile (Scrum, Kanban) i waterfall.

Prezes PMI Poland Chapter kadencji 2018-2020, wieloletni dyrektor PMI Wrocław. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Trener biznesowy i konsultant w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa.

Marek Gmerski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalnością „Informatyka w zarządzaniu”. Praktyk nowoczesnych metod zarządzania finansami takich jak: ABM (Activity BasedManagement), Project Finance, budżetowanie wg metodyk PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) oraz PRINCE2® (Projects in a Controlled Environment).

Certyfikowany ekspert Gartner TCO (Total Cost of Ownership) oraz certyfikowany kierownik projektów PRINCE2 Foundation oraz Project Management Professional (PMI). Współautor metodyki konstrukcji i wyceny portfela zależnych przedsięwzięć Business Case dla TP S.A. Współautor metodyki wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka ValueIT.

 

Prowadził jeden z pierwszych dużych polskich projektów informatycznych wykonywanych pod rządami prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem formuły dialogu konkurencyjnego. Doradzał w zakresie rachunkowości rozdzielonej dla działalności misyjnej i komercyjnej w jednej ze spółek skarbu państwa.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Jest autorem lub współautorem unikalnych na rynku szkoleń z dziedziny zarządzania złożonymi projektami, ekspertem w dziedzinie controllingu projektów oraz controllingu IT.

 

Laureat nagrody „Prelegent Roku 2007” przyznawanej corocznie przez Institute for International Research w uznaniu za wysoka jakość szkoleń.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Jest autorem lub współautorem unikalnych na rynku szkoleń z dziedziny:

 

 • najlepsze praktyki zarządzania projektami – co w metodykach jest najlepsze?
 • zarządzania złożonymi projektami (megaprojekty),
 • budżetowanie i controlling projektów,
 • kontroli realizacji projektu na każdym etapie,
 • controllingu w IT,
 • szkolenia przygotowującego do certyfikacji kierowników projektów wg metodyki PMBoK (certyfikat PMP) – 95% zdawalności.

 

Przeszkolenie ok. 3.000 osób z zakresu zarządzania projektami, controllingu w IT, budżetowania projektów, kontroli realizacji projektów itp.

Maciej Kasperowicz

Prawnik/Wykładowca. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Prawo. W Dzienniku Gazecie Prawnej prowadził Tygodnik Kadrowy i Ubezpieczeń Społecznych. Współpracował z Polską Agencją Prasową oraz firmą Wolters Kluwer, wydawcą programu prawniczego LEX.

Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji prawniczych, m.in.:

 

1. „Ochrona danych osobowych w praktyce HR”,
2. ”Rekrutacja – aspekty prawne”,
3. „Zatrudnianie pracowników samorządowych”,
4. „RODO w firmie”,
5. „Dostęp do informacji publicznej”
6. Mobbing i dyskryminacja
7. „Monitoring w zakładzie pracy – plusy/minusy”

 

 

Współpracował i doradzał w kwestiach prawnych największemu związkowi zawodowemu w Polsce „NSZZ-Solidarność”.

Grzegorz Michalski

Specjalista, trener i konsultant w dziedzinie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej przedsiębiorstwa, budżetowania kapitałów itp.

Członek branżowych stowarzyszeń: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).

 

Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa i budżetowania kapitałów (np. autor: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; współautor: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005 itp.). Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Aneta Wrona

Trenerka i konsultantka z wieloletnim doświadczeniem. Posiada bogatą praktykę biznesową i wieloletnią praktykę dziennikarską, menadżerską i trenerską. Specjalizuje się w doradztwie i treningach w obszarze budowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych.

Autorskie warsztaty i sesje coachingowe z wystąpień publicznych i komunikacji prowadzi dla przedstawicieli biznesu, dziennikarzy oraz polityków. Jest też specjalistką do spraw kreowania medialnego wizerunku.

 

Dyrektor programowa i członek zarządu stołecznego Radia Kolor. Dziennikarka lubelskiego radia Puls, TVP 3, Radia Kolor, Programu III Polskiego Radia.

 

Była dyrektor wydawnicza ViMedia. W latach 2008 – 2009 rzecznik prasowa i dyrektor marketingu Telewizji Polskiej S.A.
Doświadczenie trenera i coacha zdobywała w firmach: Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting, gdzie prowadziła szkolenia z zarządzania, komunikacji i negocjacji oraz Sandler Training International, instytucie specjalizującym się w zaawansowanych technikach sprzedaży, autoprezentacji w sprzedaży.

 

W 2010 wykładała w Szkole Głównej Handlowej Innowacyjne Techniki Sprzedaży, od 2012 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Robert Buszta

Absolwent socjologii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta uczelni w Zurychu (Instytut Junga) i Nowosybirsku (NLP Aleksiej Sitnikow). Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową).

Założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania (’96). Inicjator i organizator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (już 8 edycji). Założyciel i Dyrektor Instytutu Metod Edukacji IMPULS. Od 1988 roku przeszkolił ok. 300 000 osób.

 

Specjalizuje się w rozwoju indywidualnym pracowników i kadry managerskiej, w tym indywidualne konsultacje i doradztwo psychologiczne, osobisty coaching (executive coaching). Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, m. in.: indywidualne ścieżki kariery, psychologia zarządzania i kierowania ludźmi, psychologia wywierania wpływu, strategie przywództwa, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, efektywne zarządzanie czasem i stresem (osobistym jak i organizacji) oraz radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, psychologia kierowania efektywnym zespołem.

 

Wykorzystuje w pracy z managerami i pracownikami wiedzę i modele z zakresu Inteligencji Emocjonalnej (Boyatzis, Goleman, Mayer, Caruso).

 

Zajmuje się także diagnozą potencjału indywidualnego (psychologia różnic indywidualnych) – analizą cech charakteru i osobowości pracowników, managerów, klientów (wykorzystując takie narzędzia jak – INSIGHTS, Extended DISC, Autoportret Psychologiczny Oldham’a i Morris).

 

Ponadto zajmuje się doradztwem organizacyjnym w zakresie rozwoju Działów HR, budowania Systemów Kompetencji Zawodowych i ich aplikacji do Systemów Oceny i Rekrutacji oraz zwiększania efektywności funkcjonowania działów sprzedaży (Sales Force Effectiveness – analizy efektywności modelów wizyt handlowych, przedstawicieli i pracy rozwojowej z podwładnym kierowników liniowych), badania kultury i stylów zarządzania, badania kultury organizacyjnej i profilu osobowości firmy, analizy kultury pracy coachingowej w organizacji, badania nastrojów, opinii i satysfakcji pracowników.

 

W latach 1992-2002 Menadżer Kontraktowy:

 

 • Dyrektor Handlowy Bussiness Foundation i Fundacji „Teraz Polska” – 2 edycje
 • Dyrektor Handlowy Pierwszej Prywatnej Agencji Badań Rynkowych i Społecznych DEMOSKOP – wprowadzenie metody THOMAS INTERNATIONAL
 • Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju w Tracy College International – wprowadzenie na rynek Polski marki Brian Tracy i INSIGHTS
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Współpracuje na stałe z Tracy College International i Learning Method’s Group – Tony Buzan

Prowadzący ma duże doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu markami osobiście opracował i wdrożył kilka marek między innymi:

 

 • Chronoplan – system do zarządzania czasem,
 • Mind mapping – system notowania (wersja tradycyjna i komputerowa),
 • Mnemotechniki – techniki pamięciowe,
 • Szybkie czytanie,
 • Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu,
 • Thomas International – analizy cech osobowych,
 • Insights International – analizy postaw i zachowań oraz wartości,
 • Brian Tracy College International

Bartłomiej Stolarczyk

Trener, absolwent Studium Trenerów Praeceptor. Ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi szkolenia podejmując szeroko pojęte aspekty efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego.

W latach 2002-2003 m.in. uczestniczył w projekcie badającym efektywność komunikacji w powojennej Bośni i Hercegowinie. Projekt miał na celu zbadanie w jaki sposób mogą rozmawiać ze sobą Ci którzy niedawno do siebie strzelali…

 

Specjalizuje się w szkoleniach rozwojowych, prowadzi szkolenia dla biznesu, dla administracji publicznej oraz treningi mentalne dla sportowców. Przekonanie o rozwoju człowieka jako tym największym i najbardziej znaczącym kapitale pomaga mu w prowadzeniu treningów biznesowych (sprzedaż, negocjacje, zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu.).

 

Jego warsztat szkoleniowy w dziedzinie rozwoju osobistego (w tym asertywności) bazuje na sprawdzonych technikach i doświadczeniach światowych ekspertów rozwoju osobistego (Tonego Robbinsa, Roberta Diltsa, Wendi Friesen) jak również na doświadczeniach z prowadzenia laboratorium skutecznego treningu mentalnego.

 

Jest autorem książek “Naucz, ich jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności”, „Perswazyjny telemarketing. 50 narzędzi sprzedaży i obsługi Klienta do zastosowania od zaraz” oraz podręcznika zarządzania dla administracji publicznej „Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Poradnik.”

 

Pasją Bartka jest jego praca a największym sukcesem – mówiąc najprościej – sukces jego Klientów.

Anna Ostaszewska

Analityk z wieloletnim doświadczeniem, kierownik projektu, trenerka prowadząca autorskie szkolenia z zakresu optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania wymaganiami w projektach IT. Prowadzi również szkolenia z metod analizy i projektowania systemów informatycznych. Rzeczoznawca Polskiego Twarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI.

Absolwentka Instytutu Informatyki UW. Przez kilka lat pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki PAN zajmując się reprezentacją wiedzy w systemach informatycznych komunikujących się w języku naturalnym. Następnie kierowała Zespołem Analiz i Projektów w CSBI S.A., biorąc udział lub prowadząc kilkanaście projektów oraz prowadząc szkolenia z metod analizy i projektowania systemów informatycznych.

 

Od 1997 r. prezes firmy Hobbit Sp. z o.o., od 2002 r. wiceprezes firmy myIT Sp. z o.o. – w obu firmach kierowała projektami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania i doradztwem informatycznym. Od 2005 do 2007 r. kierownik projektu w PKO BP.

 

Najważniejsze projekty związane z wytwarzaniem oprogramowania: ALSO Puls (MPiPS), system obsługi grantów (KBN), system obsługi ubezpieczeń (Compensa Życie S.A.), baza danych o nauce polskiej (Ośrodek Przetwarzania Informacji podległy KBN), wdrożenie systemu ERP (Avon Cosmetics Polska), Portal Promocji Eksportu (MGPiPS), internetowy system obsługi rozliczeń za odtwarzanie nagrań muzycznych (Związek Producentów Audio Video), portal intranetowy dla pracowników banku (PKO BP).

 

Najważniejsze projekty związane z doradztwem: strategia informatyzacji KBN, migracja danych rynku NMT (PTK Centertel), optymalizacja procesów komunikacji w Avon Cosmetics Polska, audyt zarządzania projektami i cykl szkoleń dla IT Experts, udział w tworzeniu SIWZ i ocenie ofert przetargowych dla kilku instytucji administracji rządowej.

Sprawdź także...

Realizujemy kompleksowe szkolenia i warsztaty dla biznesu. Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi trenerami na polskim rynku.

Kalendarz szkoleń otwartych

Prowadzimy szkolenia otwarte w różnych obszarach biznesowych tj. Data Governance, Zarządzanie Projektami, IT, Finanse itp. Zobacz nadchodzące szkolenia.

Oferta szkoleń

Jesteśmy dostawcą profesjonalnych szkoleń dla biznesu. Poznaj naszą ofertę.

Nasi klienci