Przejdź do treści

Sciforma

Elastyczne i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania projektami

Sciforma jest elastycznym i intuicyjnym rozwiązaniem klasy Project Portfolio Management, umożliwiającym efektywne zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów.

 

Firmy, które realizują wiele projektów dla wielu różnych klientów, w tym wewnętrznych, muszą nadążyć za dużą dynamiką zmian na rynku. W praktyce, oznacza to konieczność zarządzania priorytetami pomysłów i projektów, tak aby optymalizować efekty i działania na poziomie strategicznym. Szerokie możliwości adaptacji systemu w kontekście wymagań Naszych Klientów, umożliwiają Kadrze Zarządzającej, PMO oraz Kierownikom Projektów lepsze możliwości planowania, realizacji, raportowania, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania wydatków.

 

PMBoK, PRINCE 2, AGILE, CCPM, NPD, PSA.

Identyfikacja inicjatyw

Różnorodne inicjatywy biznesowe mogą przerodzić się w projekty, ale najpierw wymagają przeprowadzenia wnikliwej ewaluacji. Każdy nowy pomysł powinien zostać opisany zestawem definiowanych cech, takich jak cele, dopasowanie do strategii firmy, ryzyko związane z realizacją oraz oczekiwane korzyści biznesowe.

Metryki i piorytety

Pojawiające się nowe inicjatywy powinny zostać poddane obiektywnej ocenie z użyciem zestawu metryk, pozwalających kierownictwu firmy przeanalizować je, porównać i nadać im priorytety. Wybrane inicjatywy należy zestawić z aktualnymi projektami, aby zbadać zdolność organizacji do ich poprawnej realizacji.

Uzasadnienie biznesowe

Uzasadnienie biznesowe może dodatkowo bazować na szacowanym czasie trwania, wymaganiach zasobowych oraz innych kryteriach specyficznych dla Twojej organizacji. Metoda bezstronnej oceny nowych inicjatyw może być oparta na priorytetach biznesu, strategii projektowej, bądź na analizie ryzyka.

Planowanie wykonalności

Zarządzanie w czasie rzeczywistym kolejką zaakceptowanych inicjatyw biznesowych pozwala zestawiać pomysły z realizowanymi projektami, analizować dostępność zasobów oraz przydział budżetu w czasie.

Analiza

inwestycyjna

Możliwość weryfikacji przesądzonych i potencjalnych kosztów finansowych pozwala na taki przydział budżetu, który jak najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom organizacji.

Kontrola

portfela

Zestaw profesjonalnych i czytelnych wykresów i raportów, pozwala na bieżące porównanie zakładanych wskaźników portfela z faktycznie osiąganymi przez firmę rezultatami.

Zarządzanie strategiczne

Stwórz zrównoważoną kartę wyników, uwzględniając misję, wizję i cele Twojej firmy w procesie zarządzania portfelami, programami i projektami od inicjatywy do realizacji.

Zarządzanie projektem

Rozbudowane możliwości systemu Sciforma 7.0 wspierają kierowników projektów we wszystkich obszarach zarządzania projektami, takimi jak na przykład zarządzanie zasobami, ryzykiem oraz zmianą.

Monitorowanie realizacji

Kompletny zestaw mechanizmów pozwalających na monitorowanie realizowanych projektów oraz działań ciągłych, w sposób dopasowany do Twoich potrzeb. Każdy projekt może być analizowany w nieco inny sposób, dzięki czemu możesz uzyskać bardzo dużą elastyczność metod śledzenia postępu prac.

Porozmawiajmy

Interesuje Cię to rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

Maciej Scherer

Wiceprezes Zarządu
Project Portfolio Manager

Sprawdź także...

ValueTank dostarcza usługi doradcze oraz rozwiązania informatyczne wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Szkolenia

Interesują Cię szkolenia z obszaru Zarządzania Projektami? Poznaj naszą ofertę

Konsulting

Potrzebujesz wsparcia merytorycznego w zakresie Zarządzania Projektami?

Nasi klienci