Przejdź do treści

Analiza biznesowa (wg. BABOK)

Cel i opis szkolenia

Warsztat oparty jest o standard Business Analysis Body of Knowledge, który jest najbardziej kompletnym zbiorem wiedzy na temat profesji analizy biznesowej. Oparty o doświadczenia zebrane z całego świata, odzwierciedla aktualnie uznane i szeroko wykorzystywane praktyki analizy biznesowej.

Adresaci szkolenia

 • Analitycy biznesowi, którzy chcą usystematyzować posiadaną przez siebie wiedzę
 • Osoby współpracujące z analitykami (kierownicy projektów, kierownicy działów IT, analitycy systemowi, programiści, osoby odpowiedzialne za rozwój aplikacji)
 • Wszyscy zainteresowani poszerzeniem lub zdobyciem wiedzy na temat analizy biznesowej

Agenda szkolenia

 • Rola Analityka biznesowego
 • Analiza na poziomie przedsiębiorstwa
 • Analiza otoczenia zewnętrznego
 • Analizy środowisko wewnętrznego
 • Analiza SWOT
 • Wizja i cele strategiczne
 • Analiza potrzeb firmy
 • Miękkie techniki
 • Cykl Życia Systemów (SDLC)
 • Podejścia do analizy biznesowej (Agile, Waterfall)
 • Identyfikacja Interesariuszy
 • Analiza interesariuszy
 • Techniki analizy interesariuszy
 • Techniki aktywizacji
 • Wymagania Rodzaje
 • Wymagania Pakiety
 • Wymagania do ponownego wykorzystania
 • Komunikacja Wymagań
 • Śledzenie Wymagań
 • Jak prowadzić skuteczny wywiad odnośnie wymagań
 • Modelowanie danych (ERD Data Modelling)
 • Modelowanie procesów (UML Diagramy aktywności, notacja BPMN)
 • Diagramy przypadków użycia UML
 • Cykl życia oprogramowania
 • Rozwoju oprogramowania
 • Rola wymagań w ramach projektów tradycyjnych oraz Agile
 • Rodzaje wymagań
 • Atrybuty wymagań
 • Pisanie wymagań
 • Zakres, wymagania ogólne i szczegółowe
 • Pakiety wymagań
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia wywiadów
 • Warsztaty
 • Obserwacja, prototypowanie
 • Wymagania i Agile
 • Zarządzanie zakresem i wymaganiami
 • Planowanie procesu zarządzania wymaganiami
 • Zarządzania zmianą wymagań
 • Planowanie działań odnośnie wymagań
 • Śledzenie zmian dotyczących wymagań
 • Wymagania – priorytetyzacja
 • Specyfikacja wymagań (Kamienie milowe, dokumenty specyfikacji)
 • Założenia i ograniczenia
 • Weryfikacja i walidacja
 • Wizja firmy, cele i wyznaczanie celów
 • Zrozumienie, mocne i słabe strony organizacji
 • Przeprowadzanie analizy przedsiębiorstwa (czynniki zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Budowanie kompleksowej analizy SWOT
 • Definiowanie potrzeb biznesowych
 • Zidentyfikowanie brakujących zdolności
 • Analiza opcji dla podejścia do rozwiązania
 • Proponowany zakres i podejście do dostawy rozwiązania
 • Budowa przypadku biznesu
 • Zawartość przypadku biznesu
 • Zapewnienie korzyści biznesowych
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Analiza oddziaływania i zagrożeń
 • Prezentacja przypadku biznesowego

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci