Przejdź do treści

Analiza i modelowanie procesów biznesowych

Cel i opis szkolenia

Wiodącym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie opisywania procesów przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi.

 

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury procesowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności m.in. poprzez: wykorzystanie techniki SIPOC, notacji BPMN, znaczników graficznych wykorzystywanych w systemach jakości i mapowania strumienia wartości.

 

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach wspierających i administracyjnych.

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 

  • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
  • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 • Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
 • Geneza zarządzania procesowego
 • Definiowanie procesu w organizacji
 • Zarządzanie procesami a strategia organizacji.
 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
 • Rodzaje procesów i ich przebieg.
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
 • Definiowanie celów biznesowych.
 • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada Klienta.
 • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 • Projektowanie strumienia wartości.
 • Doskonalenie strumienia wartości.
 • Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia.
 • Mapowanie docelowego stanu.
 • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
 • Działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Model przebiegu pracy.
 • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 • Etapy projektu doskonalenia procesów.
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach.
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 • Etapy wdrażania zarządzania procesowego
 • Architektura procesowa
 • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu
 • Model dojrzałości procesowej
 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo
 • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC)
 • Standaryzacja procesu
 • Wybór procesu i celu poprawy.
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
 • Mapowanie procesu.
 • Uproszczenie procesu.
 • Formularz i zbieranie danych.
 • Stabilność i zdolność procesu.
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.
 • Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
 • Typy procesów w notacji BPMN:
  • Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu
  • Elementy łączenia obiektów
  • Podprocesy i procesy równoległe
 • Role procesowe
 • Struktura modelu procesów biznesowych:
  • Obszar modelowanej rzeczywistości
  • Dekompozycja procesów
  • Powiązania procesów z innymi elementami organizacji
 • Wzorce procesowe
 • Bizagi.
 • FlowCharter.
 • MS Visio.
 • Wariantowość przepływu aktywności w procesach biurowych i usługowych
 • Techniki grupowania zadań i unifikacja przepływów
 • Identyfikowanie kluczowych czynności
 • Określenie zapotrzebowania na zasoby
 • Ocena potrzeb szkoleniowych podczas wdrażania procesów
 • Wybór technik zarządzania wizualnego
 • Projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji
 • Ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki
 • Faza 1. Identyfikacja ograniczeń
 • Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń
 • Faza 3. Ustalenie limitów
 • Faza 4. Monitorowanie systemu

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Zobacz ofertę szkoleń

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci