Przejdź do treści

Budżet projektu – planowanie, rozliczanie i sprawozdawczość

Cel i opis szkolenia

Zastosowanie technik i metod omawianych na zajęciach umożliwia utrzymanie nakładów i kosztów projektu pod kontrolą w ścisłym powiązaniu z poprojektowymi kosztami wykorzystania produktów projektu.

 

Budżet projektu staje się ważnym narzędziem zarządzania – platformą umożliwiającą rozstrzyganie konfliktów, oceny zapotrzebowania na zasoby, podstawą do oceny planów i ich realizacji, opanowania niepewności związanej z projektem.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów
 • Biura projektów
 • Managerowie portfeli i programów projektów
 • Służby finansowe
 • Komórki badawczo – rozwojowych
 • Służby odbierające produkty projektu do utrzymania
 • Komórki odbierające produkty projektu do eksploatacji

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Nauka umiejętności utrzymania budżetu pojedynczego projektu w stanie kontrolowanym, poprzez zastosowanie technik i metod planowania, nadzoru oraz integracji budżetu projektu w budżet inwestycyjny i operacyjny przedsiębiorstwa. Program zajęć uwzględnia kontekst projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa projektowe na rzecz ich klientów oraz projekty podejmowane na własne potrzeby przez przedsiębiorstwa nie projektowe.

 

Bardzo istotnym zagadnieniem w zarządzaniu projektami jest komunikacja. Komunikacja poprzez i z użyciem budżetu wspiera decydentów w podejmowaniu decyzji racjonalnych ekonomicznie. Uczymy współpracy opartej o budżet.

Agenda szkolenia

 • Wprowadzenie do budżetowania
 • Budżet projektu z perspektywy interesariuszy
 • Budżetowanie projektu – tolerancja, błąd szacowania, zastosowanie podejścia top-down i bottom-up w planowaniu kroczącym
 • Techniki estymacji – metoda delficka, metoda WAVE, wykorzystanie analogii i normatywów, identyfikacja ryzyk z przełożeniem zarządzania ryzykiem na budżet projektu
 • Aktualizacja projektu
 • Ocena stanu projektu
 • Prognozowanie metodą EarnedValue
 • Rozliczanie
 • Raportowanie
 • Budżetowanie poprojektowe

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci