Przejdź do treści

Odkryj Swój Potencjał: Mistrzostwo w Coachingu i Mentoringu

Cel i opis szkolenia

 • Rozwinięcie umiejętności coachingowych i mentoringowych: uczestnicy nauczą się, jak efektywnie wspierać rozwój osobisty i zawodowy innych osób.
 • Zrozumienie procesów coachingowych i mentoringowych: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat etapów i technik stosowanych w procesie coachingu i mentoringu.
 • Praktyczne zastosowanie metod coachingowych i mentoringowych: uczestnicy będą mieli możliwość praktykowania zdobytych umiejętności przez symulacje i sesje praktyczne.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych: uczestnicy zwiększą swoją zdolność do aktywnego słuchania, empatii i efektywnego komunikowania się.
 • Budowanie skutecznych relacji mentoringowych: uczestnicy nauczą się, jak efektywnie budować i utrzymywać relacje mentoringowe, które przynoszą korzyści zarówno mentorowi, jak i mentee.

Korzyści ze szkolenia

 • Wzrost kompetencji lidera: uczestnicy zyskają umiejętności niezbędne do prowadzenia zespołów i wspierania rozwoju innych.
 • Poprawa efektywności zawodowej: lepsze zrozumienie siebie i innych może przyczynić się do wydajniejszej pracy i lepszego zarządzania.
 • Rozwój sieci profesjonalnych kontaktów: uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: poprzez rozwijanie innych, uczestnicy mogą znaleźć nowe źródła motywacji i satysfakcji zawodowej.
 • Podniesienie wartości na rynku pracy: uczestnicy będą bardziej konkurencyjni i poszukiwani jako pracownicy dysponujący umiejętnościami coachingu i mentoringu.

Adresaci szkolenia

 • Menadżerowie i liderzy zespołów: osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami i rozwój pracowników.
 • Specjaliści HR: pracownicy działów zasobów ludzkich zainteresowani rozwojem talentów w organizacji.
 • Trenerzy i konsultanci: osoby, które profesjonalnie zajmują się rozwojem osobistym i zawodowym innych.
 • Przedsiębiorcy: właściciele firm chcący rozwijać swoje umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym: indywidualni uczestnicy pragnący rozwijać swoje umiejętności interpersonalne i lidera.

Agenda szkolenia

Ten program zakłada równowagę między teorią a praktyką oraz zapewnia uczestnikom zarówno podstawową wiedzę, jak i zaawansowane techniki z coachingu i mentoringu.

 • Definicja coachingu i mentoringu
 • Kluczowe różnice i podobieństwa
 • Przykłady skutecznego coachingu i mentoringu
 • Etapy procesu coachingowego
 • Techniki zadawania pytań – gra
 • Aktywne słuchanie i empatia
 • Symulacje i ćwiczenia w parach
 • Feedback od uczestników i trenera
 • Rola mentora
 • Proces mentoringowy
 • Jak budować skuteczne relacje mentoringowe
 • Coaching transformacyjny
 • Używanie metafor i storytellingu
 • Praca z przekonaniami i wartościami
 • Case study: przykłady udanych i nieudanych mentoringów
 • Analiza i dyskusja
 • Sesje mentoringowe z udziałem uczestników
 • Omówienie przypadków i zdobywanie doświadczenia
 • Jak łączyć coaching i mentoring w praktyce
 • Planowanie własnego rozwoju jako coach i mentor
 • Zakończenie warsztatu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci