Przejdź do treści

Controlling finansowy
i planowanie finansowe
w firmie

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Agenda szkolenia

 • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
 • Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
 • Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)
 • Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
 • Elementy analizy wskaźnikowej
 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
 • Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
 • Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
 • Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)
 • Cykl konwersji gotówki
 • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
 • Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
 • Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
 • Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
 • Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci