Przejdź do treści

Controlling w IT

Cel i opis szkolenia

Wysoka jakość usług IT, rentowne inwestycje w rozwój systemów, umiejętna polityka współpracy z dostawcami – oto czego dziś biznes oczekuje od informatyki. Dyskusja zaczyna się i kończy na budżecie. Użycie nowoczesnych narzędzi finansów w zarządzaniu informatyką jest trudną sztuką, i o tym jest ten kurs.

Adresaci szkolenia

Kurs kierujemy do controllerów finansowych, kierowników projektów, service managerów i kierownictwa IT – czyli do osób zainteresowanych zastosowaniem współczesnych metod controllingu do sterowania organizacją IT.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Kurs oferuje unikalne połączenie praktycznego controllingu finansowego z nowoczesnym zarządzaniem organizacją IT, usługami IT oraz prowadzeniem projektów. Opiera się m.in. na metodykach ITIL® (IT Infrastructure Library; proces „Financial Management for IT Services”), rachunku kosztów działań (ABC/M – Activity Based Costing/Management), metodykach PMBOK® & PRINCE2, mapie procesów i mierników CobiT (Control Objectives for Information and related Technology)

 

Każdy uczestnik po ukończeniu warsztatów będzie potrafił:

 

• stosować metody zarządzania finansami w zarządzaniu usługami i projektami IT

• wybierać metodę zarządzania poprzez budżet właściwą do warunków organizacji,

• kierować ekonomicznie uzasadnioną współpracę biznesu z IT, w oparciu o dane finansowe i niefinansowe.

 

Uczestnicy otrzymają przykłady praktyczne (case studies) z rozwiązaniami, zestaw artykułów fachowych, spis literatury oraz podręcznik „Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie”, aut: M. Sierpińska, B. Niedbała.

Metodyka szkolenia

Aby wiedza dała się szybko zastosować w praktyce, przyjmujemy zasadę:

 

• 30% czasu – wprowadzenia i podsumowania teoretyczne,
• 70% czasu – dyskusje i ćwiczenia w grupach wg przygotowanych case studies.

 

Kurs nie wymaga od uczestników wiedzy i doświadczenia w zakresie controllingu czy finansów, jednak zalecane jest rozumienie pojęć takich, jak budżet, koszt, przychód, rozliczenie. Wymagana jest wiedza na temat organizacji i funkcjonowania działów IT oraz zarządzania projektami.

Agenda szkolenia

 • Wprowadzenie metodyczne
  • Współczesne rozumienie controllingu w nowoczesnych organizacjach – kontekst budżetowania i Balanced Scorecard
  • Controlling strategiczny i operacyjny a sprawozdawczość
  • Obiekty controllingowe a centra odpowiedzialności
  • Budżet i jego zastosowanie jako narzędzia zarządzania
  • Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników
  • Activity Based Management
 • Typy kosztów: TCO, Ustawa o rachunkowości, inne
 • Metodycznie do IT: ITIL/CObIT jako baza controllingu procesów IT
 • Projekt IT w controllingu
 • Activity Based Costing w IT
 • Sprawozdawczość zarządcza – osadzenie IT w controllingu organizacji
 • Podstawy planowania organizacji IT
 • Koszty IT
 • Przychody IT
 • Make or buy?
 • Kalkulacja dla usługi IT
 • Polityka rezerw w procesach
 • Business case projektu a produkty IT
 • Kosztorys projektu
 • Elementy sterowania złożonymi strukturami projektowymi
 • Rezerwy projektu, portfela i programu
 • Odstępstwa – instrukcja obsługi
 • Budżetowanie capexowe i opexowe
 • Rozliczalność IT
 • Service Level Management
 • Shared Services w IT
 • Wskaźniki ekonomiczne i ich zastosowanie w IT
 • Finansowanie IT
 • „Obrona budżetu” – sztuka redukowania kosztów i wydatków
 • Mierzalne cele projektu
 • Rozliczanie kosztów i przychodów IT
 • Procesy zakupowe dla IT
 • Badania i rozwój
 • Dostawcy – IT – biznes
 • Długoterminowe sterowanie wynikiem
 • IT jako backoffice i frontoffice

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

11 - 12 września

Termin szkolenia

2 300 netto

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy

Chcesz zapytać o szczegóły tego szkolenia?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci