Zarządzanie jakością danych

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do odbiorców biznesowych, w tym producentów i konsumentów danych, jak również do osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi i ich jakością w przedsiębiorstwie. Udział w szkoleniu nie wymaga posiadania specyficznej wiedzy z obszaru IT.

Korzyści z uczestnictwa:


Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie znaczenia aktywów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz podstawowych procesów zarządzania jakością danych, takich jak planowanie jakości, zapewnienie jakości, kontrola jakości czy też obsługa incydentów. Szkolenie ma na celu zwiększenie poziomu świadomości uczestników w zakresie bezpośredniego wpływu jakości danych na biznes oraz dostarczenie konkretnych przykładów i wzorców postępowania w obszarze zarządzania jakością danych.

Ramowy zakres szkolenia:


Czas trwania: 1 dzień

Grupa: 4-8 osób


Zapytaj o szkolenie:

program do pobrania1. Wprowadzenie
 • Czym są dane (m.in. podział danych, źródła danych, uwarunkowania prawne)
 • Czym jest i na czym polega zarządzanie jakością danych
 • Źródła powstawania defektów w danych
 • Korzyści z zarządzania jakością danych
2. System zarządzania danymi
 • Modele Systemu Zarządzania Danymi
 • Role i procesy w SZD
 • Proces zarządzania jakością danych w SZD
 • Data Governance – zaawansowany model zarządzania danymi
 • Powiązanie zarządzania jakością z modelem Data Governance
 • Narzędzia wspierające zarządzanie danymi i ich jakością
3. Kontrola jakości danych
 • Kryteria jakości danych
 • Monitorowanie jakości danych (merytoryczne, procesowe)
 • Przeglądy i raportowanie jakości danych
 • Narzędzia wspierające kontrolę jakości danych
4. Proces zarządzania incydentami jakości danych
 • Koncepcja Data Service Desk
 • Proces zgłaszania i weryfikacji błędów jakości
 • Proces obsługi błędów jakości (biznesowy, techniczny)
 • Globalna analiza przyczyn błędów w danych
5. Proces czyszczenia danych
 • Role i standardy w zakresie czyszczenia danych
 • Czyszczenie danych historycznych
 • Czyszczenie danych bieżących
6. Ciągłe zapewnienie jakości danych
 • Role i standardy w zakresie zapewnienia jakości
 • Mechanizmy i narzędzia zapewnienia jakości
 • Bieżąca kontrola mechanizmów zapewnienia jakości
7. Case studies
 • Rzeczywiste przykłady rozwiązań zarządzania jakością danych
 • Podsumowanie i dyskusja

Ekspert: Tomasz Mierzwa


zapytaj o szkolenie→

Klienci, wybrali również:

Wprowadzenie do DG


Zobacz →

Zarządzanie informacją


ZOBACZ

Modelowanie danych


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć