Przejdź do treści

DESIGN THINKING – innowacyjne podejście do zarządzania projektami

Opis szkolenia

Ten interdyscyplinarny warsztat przeznaczony jest zarówno dla całych zespołów projektowych jak i pojedynczych ich członków, przygotowany specjalnie by wzmocnić podstawowe i niezbędne umiejętności wykorzystania innowacyjnych metodyk i technik realizacji zakresu projektu w podejściu DESIGN THINKING.

 

 

Design Thinking to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne dla odbiorców, bo skoncentrowane na odbiorcy i jego rzeczywistych potrzebach i wyzwaniach. Może ono przybrać formę nowego produktu, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji. Uczestnicy oprócz gruntownej wiedzy dowiedzą się jak wykorzystywać ją w praktyce i jak utrzymać dyscyplinę jej wykorzystania tak, by stale podnosić efektywność swoich zespołów ukierunkowanych na wartość dostarczanych innowacyjnych rozwiązań.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod zarządzania projektami, wybrania adekwatnej do sytuacji klienta/otoczenia realizacji przedsięwzięcia modelu dostarczania rozwiązania,  zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu i praktykowaniu podejścia Design Thinking w różnych typach projektu i wychodzeniu poza standardowe rozwiązania.

 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznają w praktyce metodę generowania innowacji – design thinking.
 • Otrzymają szeroki zestaw narzędzi design thinking.
 • Obudzą swoją kreatywność i innowacyjność.
 • Zaczną budować otwartą i kreatywna kulturę organizacji.
 • Nauczą się wprowadzać do zespołów zasady pracy elastycznych zespołów.
 • Dowiedzą się jak odkrywać prawdziwe potrzeby i problemy klientów/użytkowników
 • Nauczą się generować nieszablonowe pomysły na innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi.
 • Poznają metody szybkiej i taniej weryfikacji pomysłów, aby obniżać ryzyko innowacyjnych projektów.
 • Zyskają sposób myślenia i działania prawdziwego innowatora.

 

Metodyka

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Agenda szkolenia

 • Proces i problem projektowy – jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne.
 • Psychologia w UX/UI i jej znaczenie dla odkrywania wymagań projektowych.
 • Filozofia DT i kluczowe etapy przygotowujące do realizacji procesu.
 • Metody i narzędzia badania potrzeb i zbierania wymagań.
 • Rola projektanta i współpraca z zespołem projektowym.

 

 • Proces design thinking – dd wyzwania do prototypu – praktyczne podejście do tworzenia innowacji.
 • Czas trwania procesu projektowego.
 • Główni aktorzy procesów design thinking.
 • Pobudzacze (energizery) w kreowaniu rozwiązań.
 • 8 największych korzyści płynących z podejścia design thinking.
 • Perspektywa i rola moderatora design thinking – pigułka wiedzy od teorii do praktyki.
 • Mindset design thinking – jak myślą prawdziwi innowatorzy?
 • Dlaczego warto myśleć wizualnie, czyli opowieść o mózgu i jego „upodobaniach”.
 • Rysowanie najważniejszych elementów „alfabetu” podejścia wizualnego.
 • 3 najważniejsze perspektywy design thinking.
 • 4 rodzaje wyzwań dla zespołu projektowego.
 • Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji  – gra strategiczna.
 • Problem czy symptom? – istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji – proces w 5ciu krokach.
 • Odkrywanie, czyli poznanie specyfiki potrzeb interesariuszy projektu.
 • Na czym polega etap empatii w design thinking?
 • Zaprojektuj projekt za pomocą Project Canvas
 • Najważniejsze narzędzia etapu empatii m.in.: badanie dzienniczkowe, sortowanie kart, moodboard, ścieżka klienta.
 • Potrzebne kompetencje, techniki i narzędzia wspierające wizualizację pomysłów.
 • Co jest istotne w praktyce dla projektanta?
 • Tworzenie rozwiązania krok po kroku i wyciąganie konstruktywnych wniosków do optymalizacji rozwiązania.
 • Metoda Crawforda – idealne podejście do selekcji pomysłów i ich rozwijania przez zespół projektowy.

 

 • Generowanie pomysłów – Jak nie zgubić z oka użytkownika i wyzwania projektowego?
 • Praktyczne zrozumienie pojęcia MVP.
 • Technika – Value Proposition Canvas.
 • Prototypowanie krok po kroku – przegląd aplikacji i narzędzi ukierunkowanych na użyteczność i spójność przekazu.
 • Formy prototypów i ich poziom szczegółowości.
 • Przegląd i prezentacja prototypów.
 • Etap przygotowania do testów w podejściu design thinking:
  • Co chcemy testować?
  • Określenie próby badawczej i podejścia do weryfikacji trafności pomysłów.
  • Określenie metody testowania – badania ilościowe i jakościowe.
 • Metody i narzędzia do zdalnego testowania użyteczności:
  • Testy A/B
  • Narzędzia do zdalnego testowania użyteczności
 • Analiza i wyciąganie wniosków z testów:
  • Jak interpretować wyniki testów?
  • Wykorzystanie testów do doskonalenia jakości i iteracyjnego podejścia do doskonalenia rozwiązań.
 • Iteracyjne podejście do planowanie wdrożenia rozwiązania.
 • Praktyczne przykłady zastosowania design thinking – przegląd podejść i benchmark dobrych praktyk.
 • Narzędzia pomocne przy wdrażaniu rozwiązania:
  • Business Model Canvas.
  • Lean canvas.
  • Storyboard.
  • Service Blueprint.
 • Projektowanie procesu wdrożenia.
 • Zakotwiczenie podejścia procesowego w podejściu DT.
 • Rekomendacje dalszego rozwoju w praktykowaniu podejścia ukierunkowanego na radykalny wzrost wartości z wdrożonych rozwiązań projektowych.
 • Oficjalne zakończenie warsztatu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci