Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej –
w oparciu o metodykę rekomendowaną przez KPRM

(na podstawie PCM, PRINCE2, PMI, Agile, IPMA, rekomendacji KPRM)

Korzyści ze szkolenia:


  • Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych.
  • Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru.
  • Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania.
  • Poznanie rekomendacji KPRM w zakresie zarządzania projektami w polskiej Administracji Publicznej.

Nabyte kluczowe umiejętności:


  • Umiejętność przygotowania i planowania prostych projektów
  • Umiejętność wykorzystania techniki definiowania projektu, harmonogramowania i planowania zorientowanego na produkt

Adresaci szkolenia:


średni i wyższy szczebel kierowniczy, kierownicy projektów

Trener:


Piotr Ogonowski – współtówrca metodyki zarządzania projektami rekomendowanej przez KPRM

Zobacz BIO

Czas trwania: 2 dni

Grupa: do 12 uczestników


Zapytaj o szkolenie


  Plan szkolenia:


  Dzień 1:

  I. Wprowadzenie do projektu

   • Czym jest projekt według różnych definicji
   • Ryzyko projektowe
   • Cykl Deminga a cykl Kolba
   • Specyfika projektu w Administracji Publicznej
   • Dlaczego projekty się nie udają?

  III. Uruchomienie projektu

   • Struktura organizacyjna projektu
   • Macierzowe Zarządzanie w Administracji Publicznej
   • Interesariusze projektu
   • Cel i Zakres projektu
   • Techniki rozpoczynamia projektu
   • Karta projektu/Fiszka Projektu
   • Specyfika projektów dofinansowanych z UE

  II. Przegląd metodyk projektowych

   • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
   • Procesy PMI
   • Procesy PRINCE2
   • Rekomendacje KPRM
   • Manifest Agile

  IV. Zarządzanie zakresem

   • Jak zbudować SIWZ
   • Planowanie zorientowane na produkt
   • Struktura Podziału Produktu
   • Diagram Następstwa Produktów

  Dzień 2:

  V. Zarządzanie czasem

   • Techniki Szacowania
   • Technika PERT
   • Prawo Parkinsona
   • Łańcuch krytyczny
   • Ścieżka krytyczna
   • WBS
   • Wykres Gantta
   • Harmonogram
   • Monaliza i inne programy informatyczne do obsługi zarządzania projektami

  VII. Zarządzanie ryzykiem, budżetem i jakością

   • Zarządzanie budżetem projektu
   • Rezerwy budżetowe
   • Techniki kontroli
   • Kroki zarządzania ryzykiem
   • Wycena ryzyka
   • Odpowiedzi na ryzyko
   • Rejestr ryzyka
   • Podstawy zarządzania jakością w projekcie
   • Wybrane techniki zarządzania jakością

  VI. Zarządzanie zespołem

   • Konflikt strukturalny, umocowanie PM
   • Budowa zespołu projektowego a silosy odpowiedzialności
   • Macierz RAM i technika RACI
   • Przywództwo w projekcie
   • Motywowanie w projekcie

  VIII. Komunikacja i zarządzanie podwykonawcami

   • Komunikacja formalna
   • Przykłady raportów projektowych
   • Techniki skutecznej komunikacji
   • Zakończenie projektu
   • Gromadzenie doświadczeń

  Klienci, wybrali również:

  Zaawansowane techniki zarządzania projektami


  Zobacz →

  Zarządzanie jakością w projektach


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć