Przejdź do treści

Finanse dla nie finansistów

Cel i opis szkolenia

Szkolenie koncentruje się na prezentacji podstaw podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

 

Szkolenie, dzięki któremu szkolony będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

 

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Agenda szkolenia

 • jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
 • jak mierzyć realizację tych celów
 • jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
 • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
 • ćwiczenia
 • Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
 • elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
 • ćwiczenia
 • Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.
 • jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
 • jak interpretować kryteria decyzyjne
 • kiedy nie stosować IRR
 • ćwiczenia
 • Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych
 • zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
 • ćwiczenia
 • podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.
 • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci