Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i adresaci szkolenia:


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

1. Rola controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
 • Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
 • Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
 • Elementy analizy wskaźnikowej

3. Budżetowanie kapitałowe

 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
 • Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
 • Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
 • Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. Budżetowanie środków pieniężnych – zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, zapasami

 • Cykl konwersji gotówki
 • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
 • Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
 • Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
 • Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
 • Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Ekspert i trener: Grzegorz Michalski

Zakres szkolenia:Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Finanse dla nie finansistów


Zobacz →

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć