RODO – Ochrona danych osobowych w dziale kadr i HR

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Zakres szkolenia:

1. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • zmiany w podstawowych definicjach
 • nowe definicje i terminy w RODO
 • Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.

2. Pracodawca w procesie przetwarzania danych osobowych

 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
 • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy
 • powierzenie przez pracodawcę przetwarzania danych kadrowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy
 • Przetwarzanie danych pracowników, kandydatów do pracy, zleceniobiorców, stażystów itp.
 • Rodzaje uprawnień i zakres ich zastosowania

3. Zmiany w kodeksie pracy dot. danych osobowych

 • projekt zmian w Kodeksie pracy
 • podstawy prawne dla monitoringu w zakładzie pracy
 • Kontrola pracowników a ochrona danych

4. Profilowanie kandydatów

 • Automatyczne decyzje opartych na profilowaniu.
 • Wymagania określone w RODO.

5. Zabezpieczenia danych osobowych

 • obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych
 • ewidencja naruszeń,
 • zgłoszenia
 • zawiadomienia osoby , której dane dotyczą
 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa)

6. Wyznaczenie w zakładzie pracy Inspektora Ochrony Danych

 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Zgłaszanie IOD
 • Zgłaszanie incydentów

7. Prawa pracowników i kandydatów do pracy:

 • Nowe treści obowiązków informacyjnych
 • wycofanie zgody
 • przenoszenie danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
 • prawo do sprostowania
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do sprzeciwu

8. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie RODO.

 • Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej
 • Odpowiedzialność karna. Projektowane przepisy karne


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 1 dzień

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć