Zarządzanie finansami organizacji nonprofit

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i opis szkolenia:


Korzyści dla uczestników:

 • praktyczne zrozumienie podstaw finansów użytecznych przy realizacji misji organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • poznanie podstawowych koncepcji dotyczących analizy finansowej oraz planowania finansowego realizowanego na potrzeby oceny kontrahentów organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • ograniczony do minimum hermetyczny slang finansowy z ukierunkowaniem na prezentację idei finansowego spojrzenia na podmiot realizujący misję tworzącą dodaną wartość społeczną
 • wykorzystanie na co dzień znajomości zmiany pieniądza w czasie,
 • nabycie umiejętności oceniania kosztu kapitału finansowego podczas realizacji różnorodnych inwestycji dokonywanych przez organizacje nonprofit, organizacje nie nastawione na zysk, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • praktyczne stosowanie podejścia Rosetta Stone do finansowej oceny skuteczności realizacji misji organizacji nonprofit,
 • zapoznanie z ideą Financial Health Index – wskaźnika zdrowia finansowego organizacji nonprofit opracowanego przez J. Zietlowa (autora takich pozycji jak: „Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and Practices” oraz „Cash & Investment Management for Nonprofit Organizations”).

Adresaci szkolenia:


Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie nie nastawionym na zysk.

Zakres szkolenia:


Zarządzanie finansowe służb publicznych i finansowe decyzje dla pracowników przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

1. Finansowe spojrzenie na cel funkcjonowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i organizacji non profit:

 • finansowa perspektywa misji realizowanej przez przedsięwzięcia nonprofit,
 • jak mierzyć realizację wartości społecznej misji i jak to wpływa na finansowe spojrzenie na organizację non profit,
 • jakie elementy kształtują wartość finansową i jak wartość społeczna misji wpływa na finansową oceną funkcjonowania organizacji non profit,
 • dziesięć kroków do tworzenia wartości finansowej i porównanie jej z wartością społeczną misji organizacji nonprofit.

2. Analiza finansowa organizacji nonprofit:

 • financial Health Index – wskaźnik zdrowia finansowego Zietlowa – narzędzie do finansowej oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit,
 • podejście Rosetta Stone do oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit,
 • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji nonprofit – czy są one do czegoś potrzebne i jaka jest ich użyteczność?
 • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych / jakich błędów i uproszczeń unikać.

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej na użytek organizacji nonprofit:

 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej i dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja czy deflacja,
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych i jakie to ma praktyczne konsekwencje do oceny misji organizacji nonprofit,
 • szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez organizację nonrofit w trakcie realizacji misji,
 • zbiór kluczowych zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych w organizacjach nonprofit.

4. Zmodyfikowane na potrzeby organizacji nonprofit podejście do metod oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR):

 • jak interpretować kryteria decyzyjne i kiedy stosować IRR,
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy z punktu widzenia realizacji misji organizacji nonprofit,
 • szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje organizacji nonprofit,
 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego w organizacjach nonprofit i czym różni się jego wycena od przedsiębiorstw nastawionych na zysk,
 • jakie czynniki wpływają na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej nie nastawionych na zysk,
 • jak oceniać wpływ na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej i co w sektorze podmiotów non profit,
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego.

5. Elementy zarządzania gotówką i płynnością w organizacjach nonprofit:

 • krótkoterminowe zarządzanie kapitałem organizacji nonprofit (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej),
 • jak zarządzać aktywami bieżącymi,
 • jakie poziomy należności utrzymywać,
 • Ile gotówki powinna mieć jednostka ekonomii społecznej w celu bezpiecznego realizowania swej misji,
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto w organizacjach nonprofit i co z nich wynika.

6. Ocena przedsiębiorstw sektora służb publicznych:

Jak inni na nas patrzą – a chcemy przekazać darczyńcom, sponsorom, donatorom, wolontariuszom rzetelny obraz naszego zdrowia finansowego aby chętniej łożyli na realizację naszej misji.


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-15 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program szkolenia

Klienci, wybrali również:

Finanse dla nie finansistów


Zobacz →

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć