Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel i adresaci szkolenia:


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.


Zakres szkolenia:


Czas trwania: 2 dni

Grupa: 10 os.

Cena: 2 200 PLN netto

Termin: 20 – 21.06.2022


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania:

   Program szkolenia

  1. Rola controllingu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
  • Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
  • Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

  2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  • Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
  • Elementy analizy wskaźnikowej

  3. Budżetowanie kapitałowe

  • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
  • Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
  • Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
  • Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

  4. Budżetowanie środków pieniężnych – zarządzanie należnościami, zobowiązaniami, zapasami

  • Cykl konwersji gotówki
  • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
  • Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
  • Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
  • Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
  • Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

  Ekspert i trener: Grzegorz Michalski


  Zapytaj o to szkolenie →

  Klienci, wybrali również:

  Finanse dla nie finansistów


  Zobacz →

  Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć