Controling w IT

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel szkolenia:


Wysoka jakość usług IT, rentowne inwestycje w rozwój systemów, umiejętna polityka współpracy z dostawcami – oto czego dziś biznes oczekuje od informatyki. Dyskusja zaczyna się i kończy na budżecie. Użycie nowoczesnych narzędzi finansów w zarządzaniu informatyką jest trudną sztuką – i o tym jest ten kurs.

Adresaci szkolenia


Kurs kierujemy do controllerów finansowych, kierowników projektów, service managerów i kierownictwa IT – czyli do osób zainteresowanych zastosowaniem współczesnych metod controllingu do sterowania organizacją IT.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


Kurs oferuje unikalne połączenie praktycznego controllingu finansowego z nowoczesnym zarządzaniem organizacją IT, usługami IT oraz prowadzeniem projektów. Opiera się m.in. na metodykach ITIL® (IT Infrastructure Library; proces „Financial Management for IT Services”), rachunku kosztów działań (ABC/M – Activity Based Costing/Management), metodykach PMBOK® & PRINCE2, mapie procesów i mierników CobiT (Control Objectives for Information and related Technology)
Każdy uczestnik po ukończeniu warsztatów będzie potrafił:

 • stosować metody zarządzania finansami w zarządzaniu usługami i projektami IT
 • wybierać metodę zarządzania poprzez budżet właściwą do warunków organizacji,
 • kierować ekonomicznie uzasadnioną współpracę biznesu z IT, w oparciu o dane finansowe i niefinansowe.

Uczestnicy otrzymają przykłady praktyczne (case studies) z rozwiązaniami, zestaw artykułów fachowych, spis literatury oraz podręcznik „Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie”, aut: M. Sierpińska, B. Niedbała.

Oczekiwane przygotowanie słychaczy:


Czas trwania: 2 dni

Grupa: 4-7 os.

koszt szkolenia otwartego – 2 100 PLN netto

termin szkolenia otwartego – 23-24.09.2021

miejsce szkolenia- warszawa


Do pobrania:

Kurs nie wymaga od uczestników wiedzy i doświadczenia w zakresie controllingu czy finansów, jednak zalecane jest rozumienie pojęć takich, jak budżet, koszt, przychód, rozliczenie. Wymagana jest wiedza na temat organizacji i funkcjonowania działów IT oraz zarządzania projektami.

Metoda szkolenia:


Aby wiedza dała się szybko zastosować w praktyce, przyjmujemy zasadę:

 • 30% czasu – wprowadzenia i podsumowania teoretyczne,
 • 70% czasu – dyskusje i ćwiczenia w grupach wg przygotowanych case studies.

Zakres szkolenia:


Podstawy Controlingu

1. Wprowadzenie metodyczne

 • Współczesne rozumienie controllingu w nowoczesnych organizacjach – kontekst budżetowania i Balanced Scorecard
 • Controlling strategiczny i operacyjny a sprawozdawczość
 • Obiekty controllingowe a centra odpowiedzialności
 • Budżet i jego zastosowanie jako narzędzia zarządzania
 • Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników
 • Activity Based Management

2. Podstawy controllingu IT

 • Typy kosztów: TCO, Ustawa o rachunkowości, inne
 • Metodycznie do IT: ITIL/CObIT jako baza controllingu procesów IT
 • Projekt IT w controllingu
 • Activity Based Costing w IT
 • Sprawozdawczość zarządcza – osadzenie IT w controllingu organizacji
 • Podstawy planowania organizacji IT

System Controllingu IT

3. Controlling procesów IT

 • Koszty IT
 • Przychody IT
 • Make or buy?
 • Kalkulacja dla usługi IT
 • Polityka rezerw w procesach

4. Controlling projektów IT

 • Business case projektu a produkty IT
 • Kosztorys projektu
 • Elementy sterowania złożonymi strukturami projektowymi
 • Rezerwy projektu, portfela i programu
 • Odstępstwa – instrukcja obsługi
 • Budżetowanie capexowe i opexowe

Controlling wobec biznesu

5. Rozliczalność IT

 • Service Level Management
 • Shared Services w IT
 • Wskaźniki ekonomiczne i ich zastosowanie w IT
 • Finansowanie IT
 • „Obrona budżetu” – sztuka redukowania kosztów i wydatków
 • Mierzalne cele projektu
 • Rozliczanie kosztów i przychodów IT

6. Infrastruktura IT

 • Procesy zakupowe dla IT
 • Badania i rozwój
 • Dostawcy – IT – biznes
 • Długoterminowe sterowanie wynikiem
 • IT jako backoffice i frontoffice

Prowadzący szkolenie – Marek Gmerski


Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalnością “informatyka w zarządzaniu”. Praktyk nowoczesnych metod zarządzania finansami takich jak: ABM (Activity BasedManagement), Project Finance, budżetowanie wg metodyk PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) oraz PRINCE2® (Projects in a Controlled Environment). Certyfikowany ekspert Gartner TCO (Total Cost of Ownership), certyfikowany kierownik projektów PRINCE2® Foundation oraz Project Management Professional (PMP PMI) . Współautor metodyki konstrukcji i wyceny portfela zależnych przedsięwzięć Business Case dla TP S.A. Współautor metodyki wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka ValueIT.
Prowadził jeden z pierwszych dużych polskich projektów informatycznych wykonywanych pod rządami prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem formuły dialogu konkurencyjnego. Doradzał w zakresie rachunkowości rozdzielonej dla działalności misyjnej i komercyjnej w jednej ze spółek skarbu państwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Jest autorem lub współautorem unikalnych na rynku szkoleń z dziedziny zarządzania złożonymi projektami IT, ekspertem w dziedzinie controllingu projektów oraz controllingu IT.
Wśród doświadczeń branżowych Marka Gmerskiego warto wymienić telekomunikację, bankowość, finanse, ubezpieczenia oraz administrację państwową.
Laureat nagrody „Prelegent Roku 2007” przyznawanej corocznie przez Institute for International Research w uznaniu za wysoka jakość szkoleń.

Zapytaj o to szkolenie →

Klienci, wybrali również:

Komunikacja


Zobacz →

Analiza biznesowa


Zobacz →

Modelowanie procesów biznesowych wg. BPMN


Zobacz →
 

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć