Optymalizacja procesów biznesowych

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, technik i narzędzi niezbędnych do opisywania, analizowania i optymalizowania procesów biznesowych w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące planowania i realizacji inicjatyw mających na celu poprawę procesów biznesowych.
Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności oraz poznane techniki i narzędzia podczas analizy, oceny i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Adresaci szkolenia:


Kurs przeznaczony jest dla analityków biznesowych, kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, osób odpowiedzialnych za innowacje i zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych.

Zakres szkolenia:


Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8 – 12 os.

Termin:

Cena: 1750 PLN netto


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania:

   Program szkolenia

  1. Procesy biznesowe

  • Modelowanie procesów jest proste!
  • Stworzyć model oznacza: zrozumieć
  • Zmiany rewolucyjne czy ewolucyjne?

  2. Wstęp do optymalizacji procesów

  • Przesłanki doskonalenia procesów
  • Gdzie szukać przyczyny problemów?
  • Cele firmy i indywidualne cele pracowników
  • Podstawa skuteczności: organizacja ucząca się
  • Japońskie „kaizen” w polskich warunkach
  • Czym jest transformacja

  3. Przykłady optymalizacji procesów (omówienie rzeczywistych projektów)

  4. Poprawa procesów

  • Obszary poprawy
  • Spójne i jednoznaczne określenie celu poprawy
  • Koncentracja na potrzebach klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego)
  • Jak zbudować zaangażowanie pracowników w procesy poprawy?
  • Rola kierownictwa w procesach poprawy

  5. Identyfikacja procesów wymagających optymalizacji

  • Jak szczegółowa powinna być mapa procesów biznesowych?
  • Proste metody oceny procesów
  • Jak zbudować ranking procesów?

  6. Praktyczne planowanie poprawy procesów

  • Określenie mierzalnych kryteriów oceny jakości procesów
  • Identyfikacja przyczyn problemów i możliwych metod poprawy
  • Budowa diagramu zależności
  • Ocena istotności poszczególnych obszarów problemowych
  • Ocena wpływu obszarów problemowych na biznes
  • Syntetyczna ocena wagi obszarów problemowych
  • Ocena priorytetów inicjatyw poprawy
  • Jak dobrze i zwięźle opisać inicjatywę poprawy?

  7. Realizacja poprawy procesów

  • Ocena i akceptacja inicjatyw poprawy
  • Plan działania, potrzebne zasoby, odpowiedzialność
  • Monitorowanie realizacji
  • Elastyczne reagowanie na zmiany, zmniejszanie ryzyka
  • Ocena wyników
  • Utrwalanie zmian

  8. Podsumowanie

  • Czynniki organizacyjne wpływające na doskonalenie procesów
  • Korzyści doskonalenia procesów
  • Zagrożenia dla doskonalenia procesów

  Trenerzy: Anna Ostaszewska.


  Zapytaj o to szkolenie →

  Klienci, wybrali również:

  Komunikacja


  Zobacz →

  Analiza biznesowa


  Zobacz →

  Modelowanie procesów biznesowych wg. BPMN


  Zobacz →
   

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć