Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®Guide 6th ed.

Możliwość uzyskania 23 punktów PDU

Opis i adresaci szkolenia:


Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach, potrzebujących wyjaśnienia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem. Kurs nie jest sprofilowany branżowo.
Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach zarządczych i merytorycznych.

Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do osiągania rezultatów pracy:

 • zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
 • w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
 • bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
 • przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.

Warsztat zawiera wybór wzorców postępowania, technik, schematów, wzorów dokumentów, rejestrów, założeń, etc., których znajomość jest w naszej ocenie niezbędna do kierowania średnim i dużym projektem.

Kurs realizowany jest metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu o specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.


zakres szkolenia:


Dzień 1. Inicjowanie projektu

Ilość PDU: 23

Czas trwania: 3 dni

Termin:

Cena: 2100 PLN netto

miejsce szkolenia: Warszawa


Zapytaj o szkolenie:

  program do pobrania  PMI®, PMBOK® Guide, logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.
  Szkolenia afiliowane przy PMI®.

  1. Wprowadzenie:
  • Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie
  2. Podstawy planowania – wprowadzenie:
  • Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
  • Przyczyny sukcesów i porażek projektów
  • Project Charter. Co musi być na starcie i dlaczego
  • Projekty w różnych organizacjach – dyskusja
  • Interesariusze. Ogólna analiza i koncepcja współpracy.
  • Cykl życia projektu i zasada utrzymania celu projektu w trakcie jego realizacji.
  • Fazy i kamienie milowe.
  • Ryzyko w projekcie
  3. Inicjowanie projektu, ćwiczenia
  • Project Charter: parametry, koncepcja realizacji, kluczowe personalia
  • Interesariusze – analiza i koncepcja współpracy z „instrukcją obsługi” wybranych interesariuszy
  • Kluczowe role merytoryczne i zarządcze
  • Żelazny trójkąt “czasu, zakresu i budżetu”, a macierz kompromisów i inne proste metody okiełznania zmienności i wyboru priorytetów
  • Etapowa realizacja prac (pierwsza propozycja)
  4. Ćwiczenia – planowanie:
  • Decyzja o realizacji projektu w świetle procedur zarządzania projektami / portfelami / programami projektów
  • Plan zarządzania ryzykiem / Przygotowanie do analiz ryzyka
  • Etapowa realizacja prac (korekta na ryzyko)
  5. Podsumowanie dnia:
  • 18-punktowy schemat przejścia przez projekt
  • Komentarz do wyników ćwiczeń
  • Dyskusja nt. inicjowania projektu

  Dzień 2. Planowanie prac

  1. Project Management Plan
  2. Plan produkcji produktów projektu
  • Podsumowanie zakresu prac z etapu inicjowania
  • Produkty główne, wewnętrzne i dodatkowe. Obszar wiedzy Scope Management.
  • Procedury odbiorowe
  • Jakość w projekcie

  Ćwiczenia

  • Lista produktów
  • Kryteria odbioru
  3. Analiza ryzyka i ograniczeń projektu
  • Identyfikacja zagrożeń i okazji
  • Strategie obsługi ryzyka

  Ćwiczenia

  • Lista produktów – uzupełnienie o wynik analizy ryzyka
  • Praca z rejestrem ryzyka
  • Procedura odbioru dla wybranych produktów z listy – uzupełnienie o wyniki analizy ryzyka
  4. Harmonogram i budżet bez Agile
  • Fazy i ich produkty końcowe
  • Zasoby do realizacji faz
  • Rezerwy
  • Kontrola budżetu i harmonogramu – podstawy
  • Organizowanie, szacowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, analiza ryzyka, analiza korzyści, analiza spraw – jak uzyskać plan w skończenie krótkim czasie

  Ćwiczenia

  • Szacowanie metodą WAVE / PERT
  • Prezentacje harmonogramu i budżetu
  5. Harmonogram i budżet z uwzględnieniem Agile
  • Agile – podejście, zastosowanie, wersje, standardy
  • Cykl życia projektu

  Ćwiczenia

  • Szacowanie projektu wg podejścia agile
  • Analiza możliwości zastosowania agile w przykładowych projektach
  6. Podsumowanie:
  • Integration Management
  • Project Management Plan
  • Process Groups
  • Plany Faz

  Dzień 3. Produkcja produktów projektu, sterowanie, zamknięcie

  1. Wprowadzenie do trzeciego dnia zajęć:
  • Resource Management
  • Procurement Management
  2. Sterowanie:
  • Obieg informacji sprawozdawczych
  • Plan komunikacji
  • Raportowanie
  • Earned Value Management
  • Knowledge Management

  Ćwiczenia:

  • Raport statusowy, fazowy/etapowy, końcowy
  • Status i prognoza wg Earned Value Management
  • Rejestr doświadczeń
  3. Zespół i komunikacja w projekcie
  • Zasady kompletacji zespołu projektowego
  • Praca grupowa i praca zespołowa
  • Współpraca zamawiający – wykonawca
  • Macierz RASCI – alokacja osób do prac
  • Komunikacja: zasady i narzędzia
  • Repozytorium projektu
  • Raportowanie

  Ćwiczenia:

  • Analiza przyczyn wybranych problemów w komunikacji
  • Regulamin organizacyjny projektu + plan komunikacji
  4. Sterowanie projektem – ćwiczenia:
  • Sterowanie wg planu
  • Sprawy projektu. Decyzje, eskalacje, delegacje spraw.
  • Obsługa zmian. Schemat postępowania, reguła MoSCoW
  • Postępowanie w sytuacji wyjątkowej
  • Ewolucja zespołu projektowego – model forming-storming-norming-performing
  • Utrzymanie motywacji w zespole
  5. Zamknięcie i rozliczenie projektu lub fazy:
  • Formalne raporty końcowe projektu dla interesariuszy kontrolnych
  • Raport końcowy
  • Dyskusja oraz przegląd wyników ćwiczeń z zajęć.
  • Ćwiczenie
  6. Podsumowanie zajęć
  • Przegląd metodyczny
  • Kierunki rozwoju zawodowego kierowników projektów

  zapytaj o szkolenie→

  Klienci, wybrali również:

  Przygotowanie do certyfikacji PMP® (w oparciu o PMBOK® Guide 6th.ed.)


  Zobacz →

  Najlepsze praktyki zarządzania projektami w oparciu o wiodące metodyki


  ZOBACZ

  Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 5th.e.d)


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć