Zarządzanie jakością danych

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, technik i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania jakością danych w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:


Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie znaczenia aktywów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz podstawowych procesów zarządzania jakością danych, takich jak planowanie jakości, zapewnienie jakości, kontrola jakości czy też obsługa incydentów. Szkolenie ma na celu zwiększenie poziomu świadomości uczestników w zakresie bezpośredniego wpływu jakości danych na biznes oraz dostarczenie konkretnych przykładów i wzorców postępowania w obszarze zarządzania jakością danych.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do odbiorców biznesowych, w tym producentów i konsumentów danych, jak również do osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi i ich jakością w przedsiębiorstwie. Udział w szkoleniu nie wymaga posiadania specyficznej wiedzy z obszaru IT.

Zakres szkolenia:


Czas trwania: 2 dni

Grupa: 4-8 osób

TERMIN SZKOLENIA: 28 – 29.06.2022

CENA SZKOLENIA: 1900 PLN NETTO


DOWNLOAD AGENDA IN ENGLISH


Zapytaj o szkolenie:


  Zarejestruj się na szkolenie:

   1. Wprowadzenie

   • Czym są dane (m.in. podział danych, źródła danych, uwarunkowania prawne)
   • Czym jest i na czym polega zarządzanie jakością danych
   • Źródła powstawania defektów w danych
   • Korzyści z zarządzania jakością danych

   2. System zarządzania danymi

   • Modele Systemu Zarządzania Danymi
   • Role i procesy w SZD
   • Proces zarządzania jakością danych w SZD
   • Data Governance – zaawansowany model zarządzania danymi
   • Powiązanie zarządzania jakością z modelem Data Governance
   • Narzędzia wspierające zarządzanie danymi i ich jakością

   3. Kontrola jakości danych

   • Kryteria jakości danych
   • Monitorowanie jakości danych (merytoryczne, procesowe)
   • Przeglądy i raportowanie jakości danych
   • Narzędzia wspierające kontrolę jakości danych

   4. Proces zarządzania incydentami jakości danych

   • Koncepcja Data Service Desk
   • Proces zgłaszania i weryfikacji błędów jakości
   • Proces obsługi błędów jakości (biznesowy, techniczny)
   • Globalna analiza przyczyn błędów w danych

   5. Proces czyszczenia danych

   • Role i standardy w zakresie czyszczenia danych
   • Czyszczenie danych historycznych
   • Czyszczenie danych bieżących

   6. Ciągłe zapewnienie jakości danych

   • Role i standardy w zakresie zapewnienia jakości
   • Mechanizmy i narzędzia zapewnienia jakości
   • Bieżąca kontrola mechanizmów zapewnienia jakości

   7. Case studies

   • Rzeczywiste przykłady rozwiązań zarządzania jakością danych
   • Podsumowanie i dyskusja

   Program do pobrania:
    Program szkolenia


   Zapytaj o to szkolenie →
    

   Klienci, wybrali również:

   Komunikacja


   Zobacz →

   Analiza biznesowa


   Zobacz →

   Modelowanie procesów biznesowych wg. BPMN


   Zobacz →
    

   Klienci


   Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć