Przejdź do treści

Komunikacja menedżerska i współpraca w oparciu o model o Insight Discovery

 

Cel i opis szkolenia

Szkolenie warsztatowe z szeregiem ćwiczeń,  gier szkoleniowych aktywizujących uczestników i w sposób naturalny pokazujących zachodzące procesy, w trackie szkolenia wykorzystujemy model Insights Discovery opisujący indywidualny styl funkcjonowania i jego przełożenie na nasze sposoby komunikowania się.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla; członkowie zespołów

Agenda szkolenia

Powitanie, energizer, cele szkolenia, metody pracy, program, kontrakt z uczestnikami, prezentacja uczestników i trenera, analiza oczekiwań i mapa trudnych sytuacji.

 

Gra na dobry początek dnia: Uczestnicy mają wykonać zadanie polegające na odkryciu łączących ich cech. Działanie wymaga nawiązania relacji z innymi, zadawania pytań, szukania wspólnych zainteresowań, wartości czy faktów. Gra daje uczestnikom możliwość przełamania pierwszych lodów i wejścia w interakcję.. Służy tym samym podniesieniu energii grupy.

Kim jesteśmy i dlaczego tak trudno nam się porozumieć ze względu na odmienny sposób zachowania, podejmowania decyzji i działania.

 

Gra – „Film na Oscara to niezwykle angażująca gra poświęcona tematyce komunikacji interpersonalnej. W wyjątkowy sposób odkrywa przed uczestnikami różnice w ich stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi, a także wpływ tych różnic na współpracę w zespole.

 

„Film na Oscara” to gra, która nie tylko angażuje, ale przede wszystkim pozwala uczestnikom odkryć́ ich własny (oraz współpracowników) styl budowania relacji interpersonalnych i sposób podejmowania decyzji. To gra, która odkrywa mocne strony i potencjalne słabości, inspiruje oraz pozostawia uczestników z wartościowymi wnioskami na przyszłość́.

 

Cele gry:

 

 • poznanie 4 stylów komunikowania się z innymi ludźmi i podejmowania decyzji oraz doświadczenie ich wpływu na współpracę w zespole
 • poznanie mocnych stron i potencjalnych słabości każdego ze stylów
 • poznanie własnego stylu komunikowania się z innymi
 • określenie metod efektywniejszej komunikacji z innymi

 

 • jakim typem jestem (mocne i słabe strony)
 • jak rozpoznać różne typy osobowe członków zespołu
 • jak dopasować się do każdego z nich w celu usprawnienia komunikacji
 • jakim językiem z nimi rozmawiać i jakich używać argumentów
 • co ich drażni a co motywuje i jak reagować w trudnych sytuacjach
 • ustalanie zasad współpracy z poszczególnymi typami osobowości – tworzenie efektywnego zespołu zadaniowego

Przyczyny ich powstawania i metody przeciwdziałania – ćwiczenie wprowadzające do barier w komunikacji.

 

Czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym):

 

 • utrudnienia percepcyjne
 • wybiórczość uwagi
 • brak umiejętności decentracji (przyjęcie perspektywy rozmówcy)
 • różnice kulturowe i pokoleniowe (generacja X, Y i Z)
 • stereotypy (chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym)
 • samopoczucie
 • komunikacja równoległa (rozmówcy prowadzą równocześnie dwa wątki rozmowy, nie słuchając siebie nawzajem).
 • definicja i charakterystyka pokolenia X – przykłady mocnych i słabych stron
 • definicja i charakterystyka pokolenia Y – przykłady mocnych i słabych stron
 • definicja i charakterystyka pokolenia Z – przykłady mocnych i słabych stron
 • ćwiczenia (w parach z obserwatorem) z komunikacji między pokoleniowej
 • etapy tworzenia wirtualnego zespołu
 • etapy rozwijania wirtualnej wspólnoty
 • etapy zarządzania w wirtualnym środowisku
 • wskazówki, jak pisać e-mail
 • wskazówki, jak prowadzić telekonferencję lub wideokonferencję
 • warunki udzielania konstruktywnej informacj zwrotnej
 • struktura konstruktywnej informacji zwrotnej (krytyka, pochwała)
 • metody udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 

GRA SZKOLENIOWA „Mądrość słów” to inspirująca i energetyczna gra szkoleniowa, dzięki której uczestnicy poznają̨ kluczowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, sprawdzą je w praktyce,  a dodatkowo zwiększą swoją uważność́ w rozmowach z innymi ludźmi. Gra daje okazję do wielu interakcji między uczestnikami. Dodatkowo gra umożliwia obserwację i omówienie odczuć́ oraz reakcji, które towarzyszą odbieraniu informacji zwrotnych. Omówienie gry: wnioski i komentarz.

 

Cele gry:

 

 • poznanie kluczowych zasad wspierających udzielanie informacji zwrotnych (zarówno pochwał jak i krytycznych uwag)
 • trening udzielania informacji zwrotnych

 

 • Planowanie sesji sprzężenia zwrotnego
 • Dostarczanie informacji zwrotnej w górę – czy warto?
 • Preferowany styl, a informacja zwrotna
 • Lista sprawdzająca przygotowanie do przyjęcia informacji zwrotnej
 • Formularz planowania zobowiązania
 • Ocena procesu dostarczenia informacji zwrotnej
 • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej

 

Jak wykorzystać moje mocne strony jako nadawcy i odbiorcy informacji – świadome zastosowanie różnego rodzaju zwrotów – parafrazy, dowartościowania, różnego rodzaju pytań do tworzenia pozytywnej relacji

Interpretacja zachowań, (ważne elementy mowy ciała wpływające na naszą wiarygodność                  i wizerunek)

Autoanaliza. Nadinterpretacje, przekłamania i mechanizm powstawania plotki.

Nastawienie na cel a obrona własnego stanowiska (bez przemocy).

Wskazówki na przyszłość, indywidualny plan działania.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci