Przejdź do treści

Kontrola realizacji projektu

Cel i opis szkolenia

Złożona układanka relacji wewnętrznych skonfrontowana często z relacją z dostawcami lub klientami, trudność opanowania kosztów projektowych, materializujące się ryzyko, relacje pomiędzy projektami w portfelach i programach, i wreszcie sam business case – zawsze odmienny od planowanego … Zaplanowanie projektu jest trudne, a utrzymanie projektu na oczekiwanym kursie bywa jeszcze trudniejsze.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują wskazówki dotyczące doboru i stosowania właściwych metod kontrolowania projektów stosownie do specyfiki projektu i etapu na jakim się znajduje. Rozmawiamy o obowiązkach kierownika projektu wobec jego przełożonych w komitetach sterujących i wobec koleżanek i kolegów z biur projektów, księgowości, zakupów i innych podobnych ważnych jednostek. Rozmawiamy też o obowiązkach tych jednostek wobec kierownika projektu.

 

Możliwość uzyskania 14 punktów PDU.

Adresaci szkolenia

 • Osoby, które kierują projektami, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze kontroli realizacji projektów w poszczególnych fazach realizacji,
 • Osoby, które zapewniają wsparcie organizacji projektowej (PMO) i chcieliby ulepszyć sposób uruchamiania i kontroli realizacji projektów w organizacji,
 • Osoby pełniące w Organizacji role narzucające stosowanie pewnych procedur (zakupy, kadry, bezpieczeństwo IT itp.)

Agenda szkolenia

Szkolenie jest warsztatem praktycznym dającym narzędzia i techniki które można zastosować zaraz po szkoleniu w realizowanych projektach.Warsztat opiera się o wiodące metodyki: Prince2, PMBOK® Guide przede wszystkim oraz o metodykę Agile.

 • Wprowadzenie do zajęć
 • Koncepcja projektu i zarządzania projektem
 • Projekt w portfelu
 • Projekt w programie
 • Projekt w relacji dostawca – zamawiający
 • Miary dla business case projektu
 • Kontrola projektu z użyciem etapów zarządczych
 • Inicjowanie jako metoda weryfikacji zdolności do realizacji projektu
 • Kontrola wykonalności projektu z wykorzystaniem ryzyka
 • Ćwiczenia: business case, etapy zarządcze, ryzyko, jakość karty projektu
 • Kontrola dla kluczowych interesariuszy projektu
 • Kryteria i system pomiarowy dla zamknięcia projektu a cykl życia projektu i produktu
 • Role kontrolne w zespole projektu i poza zespołem projektu
 • Elementy kontroli w systemie zapewnienia jakości
 • Schemat etapu zarządczego
 • Ćwiczenia: interesariusze w rolach i ich potrzeby informacyjne w postaci miar i założeń do planu komunikacji, kontrola wdrożeń.
 • Kontrola postępu prac – techniki oceny stanu zaawansowania, kamienie milowe, dopasowanie planu do wymagań kontrolnych
 • Obsługa spraw nie będących zmianami
 • Ogólna kontrola zmian
 • Ćwiczenia: kryteria odbioru, polityka rezerw, obsługa spraw z eskalacjami, obsługa planu naprawczego dla projektu
 • Współpraca na gruncie umowy
 • Budżet zasobowy wykonawcy i zamawiającego
 • Ćwiczenia: procedura kontroli zmian na gruncie zamawiający – wykonawca, procedury odbiorowe, kontrola wykorzystania rezerw
 • Przegląd ćwiczeń z dnia pierwszego
 • Dopasowanie systemu kontroli do charakterystyki projektu – dyskusja nt. narzędzi, technik, metod
 • Raporty
 • Spotkania statusowe
 • Wywiad projektowy
 • Ćwiczenia: plan komunikacji, wykrywanie patologii komunikacyjnych
 • Stosowanie EVM i wskaźniki
 • Ćwiczenia: ocena stanu projektu, test
 • „Szacuj by wygrać”
 • Współpraca z Komitetem Sterującym
 • Morale zespołu
 •  99% zaawansowania
 • Milcząca druga strona umowy
 • Zatwierdzenie etapu do realizacji
 • Audyt projektu
 • Kontrola w kontraktach T&M a kontrola w kontraktach fixed price (głównie w projektach realizowanych wg. Prince2 lub PMBOK®Guide)
 • Kontrola w kontraktach optional scope dostoswanych do medyk typu Agile
 • Kontrola projektu w portfelu: synergie, kanibalizmy, sprzeczności
 • Ćwiczenie podsumowujące

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci