Przejdź do treści

Szkolenie KPA dla urzędników w praktyce funkcjonowania urzędu

Cel i opis szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych i sposoby ich rozwiązywania w orzecznictwie sądowym. Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy pozwalającej na prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego, a także m.in. omówienie poszczególnych pism w postępowaniu administracyjnym.

Adresaci szkolenia

Pracownicy służby cywilnej.

Agenda szkolenia

 • zakres obowiązywania KPA
 • zasada informowania stron i innych uczestników postępowania
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 • zasada prostoty i szybkości postępowania
 • zasada ugodowego załatwiania spraw
 • zasada pisemności
 • zasada trwałości decyzji ostatecznych

 

 • właściwość rzeczowa
 • właściwość miejscowa organów administracji publicznej
 • obowiązkowe sytuacje (m.in. na gruncie KPA i ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)
 • konsekwencje naruszenia
 • strona postępowania
 • udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym
 • Ustanowienie kilku pełnomocników,
 • Brak wskazania pełnomocnika do doręczeń,
 • Sytuacja gdy strona przebywa poza granicami kraju
 • skuteczność doręczeń
 • doręczenia w wersji papierowej
 • doręczenia w wersji elektronicznej
 • EPUAP
 • obliczanie terminów,
 • początek i koniec terminów liczonych w dniach, tygodniach, miesiącach
 • uchybienie terminu, przywrócenie terminu
 • bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • obowiązki ciążące na organie,
 • odpowiedzialność pracownika
 • wszczęcie postępowania
 • zawieszenie postępowania
 • umorzenie postępowania
 • dane osobowe w decyzji administracyjnej,
 • udostępnianie akt administracyjnych w kontekście ochrony danych osobowych
 • udostępnianie informacji publicznej – informacja prosta i przetworzona (obowiązki pracowników organu)
 • forma dokumentu
 • rodzaje dokumentów
 • rodzaje dowodów
 • prawidłowe sformułowanie przez organ rozstrzygnięcia decyzji
 • błędy istotne w treści decyzji
 • błędy nieistotne w decyzjach administracyjnych
 • wznowienie postępowania – przesłanki
 • uchylenie decyzji – przesłanki
 • stwierdzenie nieważności decyzji

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci