Przejdź do treści

Kreatywność i twórcze myślenie

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników praktycznego stosowania metod kreatywnego myślenia oraz tworzenia Map Myśli w codziennych działaniach tak, aby móc je zastosować w codziennej pracy indywidualnej i zespołowej. Szkolenie zapoznaje z zestawem technik kreatywności i twórczego myślenia w odniesieniu do umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatyw, oraz samorozwoju zarówno w pracy zawodowej jak i na płaszczyźnie prywatnej.

 

Dzięki kolejnym umiejętnościom praktycznym uczestnicy szkolenia pracując twórczo i z entuzjazmem, wchodzą na samodzielną drogę autokreacji, zwiększają skuteczność działań na każdym polu, nie tylko zawodowym, szybciej adoptują się do zmian i stają się Ludźmi Przyszłości, kształtującymi nie tylko oblicze swoje i swojej organizacji.

Adresaci szkolenia

Project Managerowie oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Agenda szkolenia

 • Rozgrzewka – nauka żonglowania trzema piłeczkami tenisowymi – synchronizacja półkul mózgowych
 • Powitanie uczestników – prezentacja trenera
 • Poznanie uczestników – ćwiczenie „naukowiec”, wejście w świat wyobraźni
 • Prezentacja celów i programu szkolenia (początek „procesu”)
 • Omówienie korzyści z zastosowanych: metod, materiałów, testów, ćwiczeń i wniosków, zasady organizacyjne, omówienie modelu uczenia dorosłych:
  • D = doświadczenie,
  • R = refleksja – wnioski,
  • T = teoria,
  • P = pragmatyka – przekuwanie teorii na praktykę.
 • Rozgrzewka umysłu „9 kropek” – ćwiczenie na łamanie stereotypów i schematów myślenia.
 • Jak działa ludzki mózg ?
 • Nieograniczone zdolności umysłowe człowieka: cztery klucze do własnego geniuszu.
 • Myślenie prawo- i lewo- półkulowe (logika/wyobraźnia).
 • „Poza schematami” – przełamywanie stereotypów myślenia i działania
 • Mity i pułapki
 • Kreatywne techniki myślenia
 • Metoda Rakieta – budowanie wizji i wybieganie w przyszłość
 • Metoda 20 idei/pomysłów – model Harvardzki
 • Ćwiczenia
  • Technika “Dziewięciu kroków”
  • Burza mózgów
  • Ćwiczenia
 • Budowa separatora kulek – ćwiczenie z nagrodami
 • Wnioski i dobre praktyki w pracy zespołowej
 • Główne zasady Mind Mippingu (algorytm)
 • Ścieżki kreatywnego myślenia
 • Ćwiczenia
 • Galeria Map – ćwiczenia
 • Typowe błędy popełniane przy tworzeniu Map Myśli
 • Dobre rady praktyka
 • Twórcze myślenie
 • Sporządzanie notatek
 • Przygotowanie prezentacji, wystąpień, spotkań, strategii negocjacyjnych
 • Planowanie i Zarządzanie (projektem, ryzykiem, czasem)
 • Edukacja
 • MEGA MAPA – ćwiczenie
 • Omówienie metody SCAMPER
 • Metoda SCAMPER – ćwiczenia

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci