Przejdź do treści

Modelowanie danych dla biznesu

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie roli modeli danych w komunikacji oraz technik i narzędzi modelowania danych.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą i ugruntują w trakcie warsztatów wiedzę i umiejętności niezbędnej do samodzielnego budowania koncepcyjnych i logicznych modeli danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wszystkich pracowników merytorycznych. Nie wymaga od uczestników żadnego specjalnego przygotowania, choć rekomendujemy wcześniejszy udział w szkoleniach poświęconych metodyce Data Governance.

Agenda szkolenia

 • Rola modeli w biznesie – Dane / Model / Metamodel
 • Mapy zasobów informacyjnych
  • Rejestr metadanych i jego rola w zarządzaniu biznesem
  • Komponenty Rejestru i ich powiązania
  • Koncepcyjny model danych
   • Podstawa do podziału na Grupy Danych
   • Element centralny Rejestru metadanych
  • Logiczny model danych
   • Dokumentacja Istotnych Grup Danych
  • Słownik pojęć biznesowych
   • Struktura i rola Słownika w komunikacji
   • Powiązanie z modelami danych
  • Pytania i dyskusja
 • Elementy składowe modeli danych
  • Encje i Atrybuty
  • Relacje i ich krotności
 • Model koncepcyjny
 • Model logiczny
 • Praca warsztatowa i narzędzia wspierające
 • Rozgrzewka – koncepcyjny i logiczny model roweru
 • Pytania i dyskusja
 • Praca zespołowa:
  • przygotowanie koncepcyjnego modelu wybranego obszaru biznesowego
  • podział modelu na Grupy Danych
  • wskazanie Właścicieli Grup Danych
 • Praca indywidualna (lub w podgrupach)
  • przygotowanie modelu logicznego Grupy Danych
 • Prezentacja wyników i dyskusja

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

2 100 netto

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci