Przejdź do treści

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych

Cel i opis szkolenia

Ze względu na wprowadzoną w 2011 r. ustawę, urzędnik jest odpowiedzialny za zawinione działanie lub zaniechanie dot. wykonywanych przez niego obowiązków.
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie sposobu poprawnej wykładni przepisów prawa regulujących problematykę odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

 

W trakcie spotkania nacisk będzie położony na zwrócenie uwagi na istotę odpowiedzialności m.in. z tytułu rażącego naruszenia prawa, odpowiedzialności służbowej i cywilnoprawnej, m.in. w oparciu o przykłady (np. dotyczący ukarania pracownika starostwa w Ostródzie)

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej. Inni: przedsiębiorcy, osoby fizyczne podlegający regulacjom JST, zawierający z nimi np. umowy cywilnoprawne.

Agenda szkolenia

 • organ administracji publicznej
 • funkcjonariusz publiczny – wyjaśnienie pojęcia
 • analiza przypadków wykonywania władzy publicznej
 • czym jest rażące naruszenie prawa
 • działania i zaniechania funkcjonariuszy publicznych
 • czym jest zawinione rażące naruszenie prawa?
 • czym jest „wina” i znacznie „winy” w określeniu przesłanek odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego
 • omówienie przypadków, w których może dojść do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa
 • wszczęcie postępowania wyjaśniającego
 • udział prokuratora w postępowaniu
 • zakończenie postępowania
 • odszkodowanie
 • odpowiedzialność na podstawie prawa cywilnego
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • odpowiedzialność z kodeksu pracy
 • odpowiedzialność za mienie powierzone
 • wyrządzenie szkody przez kilku pracowników
 • Zadania zlecone
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Sprawca szkody i poszkodowany
 • Decyzja niezgodna z przepisami prawa i jej skutki dla funkcjonariusza publicznego

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci