SAP Business Objects Web Intelligence

Projektowanie raportów

Zakres szkolenia:


I. Web Intelligence podstawy

  • Opis Web Intelligence
  • Podstawowe funkcje Web Intelligence

II. Web Intelligence – zarządzanie dokumentami

  • Opis Web Intelligence i SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform
  • Logowanie BI Launch Pad (BI uruchamianie)
  • Wyświetlanie dokumentów Web Intelligence w BI Launch Pad
  • Współdzielenie dokumentów Web Intelligence
  • Ustawienie preferencji BI Launch Pad
  • Publikowanie dokumentów w repozytorium
  • Zarządzanie dokumentami w BI Launch Pad

Czas trwania: 2 dni


Zapytaj o szkolenie


  III. Web Intelligence – zapytania w dokumentach

   • Tworzenie zapytań
   • Tworzenie dokuemntów
   • Edycja zapytań
   • Właściwości zapytania

  IV. Filtrowanie danych w zapytaniach

   • Ograniczenie danych w filtrze zapytania
   • Modyfikowanie zapytań z predefiniowanymi filtrami
   • Zastosowanie filtru pojedynczej wartości
   • Używanie symboli wieloznacznych w filtrach zapytań
   • Używanie monitów do ograniczania danych
   • Tworzenie złożonych filtrów

  V. Web Intelligence – projektowanie dokumentów

   • Edycja dokumentów
   • Wyświetlanie danych w tabelach
   • Używanie tabel
   • Prezentowanie danych w samodzielnych komórkach
   • Prezentowanie danych na wykresach

  VI. Prezentowanie danych w dokumentach

   • Używanie podziałów i obliczeń
   • Sortowanie i ukrywanie danych
   • Formatowanie podziałów w macierzach
   • Filtrowanie na poziomie raportu
   • Wyróżniennia danych za pomocą formatowania warunkowego
   • Organizowanie raportu w sekcjach

  VII. Web Intelligence – formatowanie

   • Formatowanie dokumentów
   • Formatowanie wykresów

  VIII. Obliczenia na danych

   • Zastosowanie formuł i zmiennych
   • Używanie formuł i zmiennych

  IX. Funkcjonalność drążenia danych

   • Drążenie danych w dokumentach Web Intelligence
   

  Klienci, wybrali również:

  Tajniki skutecznych negocjacji


  Zobacz →

  Kreatywność i twórcze myślenie


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć