Przejdź do treści

Szkolenie organizacja czasu pracy

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

 

Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w laboratoryjnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do osób, dla których planowanie zadań jest niezbędnym elementem pracy, w szczególności do menedżerów, kierowników, liderów projektów, pracowników administracyjnych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania czasem.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 

 • znali podstawowe zasady zarządzania czasem,
 • potrafili ustalić priorytety zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań,
 • znali zasady wyznaczania celów i zasady ich monitorowania,
 • potrafili radzić sobie ze „złodziejami czasu”,
 • potrafili skutecznie delegować zadania innym,
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu,
 • potrafili zbudować harmonogramy, łączące w sobie złożone zależności.

Agenda szkolenia

 • Eisenhower,
 • metoda ABC.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu,
 • Wpływ na pojawianie się „złodziei czasu”.
 • Odwlekanie,
 • Konflikty pomiędzy doborem celów,
 • Nieporozumienia interpersonalne,
 • Lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością,
 • Otoczenie fizyczne,
 • Brak taktyki.
 • W poszukiwaniu straconego czasu
 • Identyfikacja pochłaniaczy czasu
 • Moje mocne i słabe strony w planowaniu
 • Określanie i wykorzystywanie indywidualnego rytmu aktywności w planowaniu zajęć
 • Wnioski i wskazówki

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Sprawdź także...

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci