Przejdź do treści

Petycje w prawie administracyjnym
w 2017 roku

Cel i opis szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z petycjami a dot. obowiązujących od 6 września 2015r. nowych przepisów regulujących tryb postępowania z petycjami.

 

Omówiona zostanie procedura rozpatrywania przez organy administracji publicznej skarg i wniosków.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych.

Agenda szkolenia

 • Prawo do petycji, różne od skarg i wniosków
 • Zasady składania i rozpatrywania petycji
 • Przedmiot petycji.
 • Elementy obligatoryjne i fakultatywne petycji,
 • Termin rozpatrzenia petycji,
 • Postępowanie z petycjami. wielokrotnymi,
 • Forma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji
 • Rozpatrywanie skargi na pracownika Urzędu.
 •  Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Pojęcie danych osobowych
 • Informacja publiczna prosta i przetworzona
 • Informacja na wniosek
 • Tryb udostępniania informacji publicznej

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Sprawdź także...

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci