Przejdź do treści

Power skills

warsztaty dla Project Managerów

Cel i opis warsztatów

Oferujemy wachlarz 11 warsztatów rozwijających poszczególne kompetencje Project Managerów.  Warsztaty są niezależne ode siebie,  można zdecydować się na pojedynczy warsztat.

Każdy z warsztatów realizujemy w formule zamkniętej, a docelowy program ustalamy dopiero po poznaniu potrzeb i oczekiwań Klienta.

Autorem programów warsztatów i trenerem jest Agnieszka Gasperini, doświadczony Kierownik Projektów (PMP, ACP) z 20 – letnim doświadczeniem, a także Coach i Mentor. Od 2021 roku jest członkiem Zarządu Globalnego PMI USA jako non- Executive Director. (www.pmi.org). Więcej o Agnieszce https://valuetank.com/nasi-trenerzy/

Agenda szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji biznesowej. Program uwzględnia podstawy teorii zarządzania relacjami (The Relationship Awareness Theory), która pomaga zwiększyć efektywność w relacjach oraz odkryć sprawdzone rozwiązania dla relacji biznesowych i osobistych. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają narzędzia oraz pogłębią wiedzę, która pomoże im rozpocząć prace z nowymi umiejętnościami natychmiast po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia pozwoli uczestnikom rozwinąć ważne umiejętności miękkie jak: dopasowanie stylu komunikacji do potrzeb odbiorcy, nowe spojrzenie na informacje zwrotną, budowanie oraz skuteczne zapobieganie i zarządzanie konfliktom – co zdecydowanie wpłynie na wzrost efektywności.

Cel szkolenia to poprawa komunikacji, współpracy i zaangażowania poprzez zmianę języka komunikacji wynikającego ze znajomości własnej motywacji oraz motywacji innych członków zespołu projektowego. Warsztat obejmuje zrozumienie typów stylów motywacyjnych w strefie komfortu. Uczestnicy biorą udział w serii ćwiczeń, które pomagają zrozumieć dlaczego każdy z nas może mieć inne motywacje, jak je efektywnie odczytywać poprzez to co mówimy, robimy, piszemy etc. Sytuacje w którym ćwiczymy zrozumienie motywacji dotyczą budowania zespołów projektowych – język komunikacji zespołu; integrowanie wokół wspólnego celu poprzez opisanie celów, które będą zrozumiałe dla wszystkich typów motywacyjnych. Na warsztacie pomówimy o sytuacjach konfliktowych – jak i dlaczego zmieniają się nasze motywacje w czasie konfliktu? Jak zauważyć zmianę zachowania a tym samym motywacji u siebie i u innych. Jak prowadzić rozmowę w strefie konfliktu. Jak utrzymać zaangażowanie zespołu. Ćwiczenia umieszczone w różnym kontekście pomagają zrozumieć kiedy jesteśmy w konflikcie oraz odpowiedzieć na pytanie: co zrobić aby wrócić do strefy komfortu. Dowiemy się jak w zespole dzielić się zadaniami, jak je delegować. Dyskusje poruszają również kwestie pracy w zespole rozproszonym.

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą unikalne umiejętności i nauczą się rozpoznawać zmiany zachowań członków zespołu podczas konfliktu. Nauczą się również jak skutecznie: antycypować, zapobiegać , identyfikować , zarządzać oraz rozwiązywać konflikty między sobą i interesariuszami. Dowiedzą się też jak wykrywać konflikty, które według nich zostały rozwiązane, ale tak naprawdę nadal trwają, a co za tym idzie dalej powodują obniżenie efektywności pracy zespołu. Podczas szkolenia przedstawimy sekwencje konfliktów, oraz sposoby w jaki mogą z łatwością postępować głębiej i głębiej, jeśli konflikt nie jest dobrze zarządzany. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom uczestnicy dowiedzą się jak zdobytą wiedzę na temat konfliktów wykorzystać, aby uniknąć problemów komunikacyjnych i pracować nad wspólnymi celami bez ograniczeń powodowanych przez konflikty.

Podczas warsztatu uczestnicy zrozumieją, jak coachować członków swojego zespołu i jak zastosować podejście coachingowe w celu uzyskania najlepszych rezultatów jego pracy. Będziemy używać modelu GROW, aby wyjaśnić siłę coachingu. Model GROW jest prostą i wydajną strukturą do tworzenia sesji coachingowych. Sesje te mogą pomóc ludziom z zespołu w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Podczas warsztatu porozmawiamy o krokach, które pomogą uczestnikom uzyskać skuteczne informacje zwrotne i na ich podstawie odpowiednio kształtować zespół.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają tajniki przekazywania skutecznej i pozytywnej informacji zwrotnej zwanej feedback. Łączenie coachingu z informacją zwrotną jest skutecznym sposobem motywowania ludzi do poprawy ich wyników i zwiększenia efektywności w pracy. Podczas sesji porozmawiamy o krokach, które pomogą Ci zapewnić skuteczną informację zwrotną. Uczestnicy warsztatu będą odgrywać role aktorskie i pracować na gotowych przykładach (case studies), aby rozwinąć własny warsztat udzielania feedback.

Celem warsztatów jest zapewnienie liderom, kierownikom projektów, członkom zespołu, sponsorom i wszystkim interesariuszom umiejętności doskonalenia lub rozwijania umiejętności negocjacyjnych poprzez doświadczanie i odkrywanie nowych technik negocjacyjnych z wykorzystaniem kreatywnych narzędzi (The Coaching Games). W trakcie warsztatu uczestnicy przechodzą przez proces zarządzania negocjacjami i rozwijają jednocześnie swoje kompetencje związane z asertywnością i pewnością siebie.

Podczas warsztatu uczestnicy pracują z różnymi narzędziami (Kubler – Ross stage; SDI self -awareness), aby zrozumieć zachowania jakimi się kierujemy podczas zmian. Na bazie różnych technik i narzędzi będziemy pracować nad efektywnym i bezbolesnym wdrożeniem zmiany. Model ADKAR będzie drogowskazem do skutecznego wdrożenia zmiany w organizacji. Uczestnicy poznają kilka mitów związanych z zarządzaniem zmianą, które pokażą jakie możliwości daje poddanie się zmianie.

Podczas warsztatu poznamy techniki tworzenia atmosfery, która aktywnie angażuje wszystkich uczestników. Efektywna komunikacja w tym również mowa ciała są niezbędne aby zainteresować i zaangażować publiczność. Jak sprawić, żeby Twoja prezentacja (krótkie spotkanie zespołu, raportowanie przed szefami, wystąpienie sprzedażowe i inne) była inspirujące, angażujące i ciekawe?

Na warsztacie porozmawiamy o odporności psychicznej i inteligencji emocjonalnej w kontekście wyzwań pracy PM. W jaki sposób zarządzać emocjami?co to jest inteligencja emocjonalna? Poznamy techniki zarządzania stresem i budowania dystansu. Porozmawiamy o asertywności i empatii w sytuacjach trudnych. Poruszymy aspekty związane z zarządzaniem konfliktem i postępowaniem w trudnych sytuacjach w pracy Project Managera.

Celem szkolenia jest dostarczenie kierownikom projektów, członkom zespołów, sponsorom oraz interesariuszom wiedzy na temat umiejętności miękkich, które ułatwiają zarządzanie relacjami. Program szkolenia pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności komunikacji oraz wzmocni relacje z kolegami, sponsorami, co zdecydowanie wpłynie na wzrost efektywności. Podczas szkolenia prezentujemy uczestnikom podstawy teorii Zarządzania Relacjami (Relationship Awareness) poprzez zastosowanie narzędzia samouświadomienia zwanego SDI (Strength Deployment Inventory).

Podczas warsztatu uczestnicy będą rozwijać kluczowe kompetencje związane z zadaniami kierownika projektu. Będziemy praktykować sposób prezentowania (prezentacje F2F, wirtualne, online) przed interesariuszami. Uczestnicy warsztatu wcielać się będą w różne role projektowe, aby doświadczyć różnych perspektyw. Przedstawione zostaną nowe techniki prezentacji i sposoby zwrócenia uwagi na pojedynczy projekt. Podczas warsztatu będziemy pracować na kompetencjach kierownika projektu, który skutecznie deleguje, motywuje ale również bierze odpowiedzialność za projekt.

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Szczegóły poniżej

BRAK

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci